ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปดิวรัดา"

(intro +stub)
* [[ชาตรี ชมพู]] รับบท ใบ (พ่อเสือบาง)
* [[กฤตกร ทองแสง]] รับบท เสือผิน
* [[ดร.ณัฐกิจ ตั้งพูลสินธนา]] รับบท
*ด.ช.[[กันตพงศ์ เจริญสุข]] รับบท อรุณฤกษ์ (ตอนเด็ก)
*ด.ญ.[[กุลฑีรา ยอดช่าง]] รับบทเป็น ริน ระพี (ตอนเด็ก)