ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปดิวรัดา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[ดร.ณัฐกิจ ตั้งพูลสินธนา]] รับบท
*ด.ช.[[กันตพงศ์ เจริญสุข]] รับบท อรุณฤกษ์ (ตอนเด็ก)
*ด.ญ.[[วรินท์น่ากุลฑีรา ธรรมนิวัฒน์ยอดช่าง]] รับบทเป็น ริน ระพี (ตอนเด็ก)
 
==งานสร้าง==
ผู้ใช้นิรนาม