ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งูเห่าพ่นพิษสยาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ชนิด ==
งูเห่าพ่นพิษที่พบในประเทศไทยสามารถจำแนกออกเป็น ชนิดต่าง ๆ ได้ตามถิ่นที่อยู่และสีลำตัว เช่น "งูเห่าพ่นพิษสยาม" หรือ "งูเห่าพ่นพิษด่าง" (''N. siamensis'' var. "Black & White") , "งูเห่าพ่นพิษอีสาน" (''N. siamensis'' var. "Greenish Brown") ที่มีความยาวประมาณ 0.6 เมตร นับว่าเป็นงูเห่าที่มีขนาดสั้นที่สุดที่พบในประเทศไทย มี[[สีเขียว]]หม่นหรือสีเขียวอมเทาทั่วตัว ลายปรากฏไม่ชัดเจน ดอกจันเป็นรูปตัว U เห็นชัดเจนกว่างูเห่าพ่นพิษสยาม เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีชนิดย่อยคือ [[งูเห่าพ่นพิษสีทอง]] (''N.'' siamensis ''sumartra''na)
 
== ถิ่นที่พบ ==
ผู้ใช้นิรนาม