ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาแล็ง ปอแอร์"

ย้อนการแก้ไขที่ 8189140 สร้างโดย Username8518 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8189140 สร้างโดย Username8518 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{อย่าพึ่งลบ}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล ประมุขแห่งรัฐฝรั่งเศส
140,934

การแก้ไข