ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟือเรอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== การเรียกตนเองของฮิตเลอร์ ==
'''ฟือเรอร์''' คือ ชื่อพิเศษที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ใช้เรียกตนเองหลังจาก[[รัฐบัญญัติการมอบอำนาจ]] เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 1933 ซึ่งทำให้เขามีอำนาจที่จะประกาศใช้กฎหมาย โดยไม่ต้องผ่านการเห็นชอบจาก[[ไรชส์ทาค (สาธารณรัฐไวมาร์)|ไรชส์ทาค]] ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการ ''[[ไกลช์ชัลทุง]]'' และภายหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของ[[เพาล์ ฟอน ฮินเดนบูร์ก]] ประธานาธิบดีคนแรกแห่ง[[สาธารณรัฐไวมาร์|เยอรมนี]] เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1934 ฮิตเลอร์ได้ประกาศตนเองเป็นทั้งฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรี โดยเรียกชื่อตำแหน่งเต็มว่า '''ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์''' (''Führer und Reichskanzler'') ซึ่งเป็นการรวมตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรีเข้าด้วยกัน และทำให้ฮิตเลอร์กลายมาเป็นประมุขแห่งไรช์และหัวหน้ารัฐบาลไรช์อย่างเป็นทางการ และถือได้ว่าเป็นผู้นำเผด็จการแห่งไรช์ที่สามในทางปฏิบัติ
 
นาซีเยอรมนีได้ปลูกฝัง ''[[ฟือเรอร์พรินซิพ]]'' (หลักการผู้นำ) และทำให้ฮิตเลอร์เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเป็นเพียงว่า ''ฟือเรอร์'' ("ผู้นำ") และหนึ่งในสโลแกนทางการเมืองที่นาซีหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยครั้งที่สุด คือ "หนึ่งชน หนึ่ง[[ไรช์]] หนึ่งฟือเรอร์" (''Ein Volk, ein Reich, ein Führer'')
 
== การเรียกในเอกสาร ==
สำหรับการสั่งการและลงนามในทางการทหาร ฮิตเลอร์ได้ใช้ชื่อตำแหน่งว่า '''ฟือเรอร์และผู้บัญชาการสูงสุดแห่ง[[แวร์มัคท์]]''' (''Führer und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht'') ส่วนการลงนามในเอกสารงานต่างประเทศเป็น '''ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์''' (''Führer und Reichskanzler'') การลงนามในชื่อตำแหน่งทั้งสองแบบนี้เลิกใช้ในกลางปี 1942 โดยมีการเปลี่ยนเป็น '''ฟือเรอร์แห่งไรช์มหาเยอรมัน''' (''Führer des Großdeutschen Reiches'') แทน
ผู้ใช้นิรนาม