ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาตินาซีเยอรมนี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ blanking
== ประวัติ ==
เมื่อ[[พรรคนาซี]]เข้าบริหารประเทศ ตั้งแต่วันที่ [[5 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1933]] ธงชาติสีดำ-แดง-ทองถูกประกาศเลิกใช้เป็นธงชาติของนาซีเยอรมนี ต่อมา คำสั่งในวันที่ 12 มีนาคม รัฐบาลได้ประกาศใช้ธงสามสี คือ ดำ-ขาว-แดง ซึ่งเป็นธงชาติที่ใช้มาตั้งแต่สมัย[[จักรวรรดิเยอรมัน]] และ ธงสวัสดิกะของพรรคนาซีให้เป็นธงชาติของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองแบบ<ref name="flag1933">{{cite web |url=http://www.documentarchiv.de/ns/flaggen.html |title=Erlaß des Reichspräsidenten über die vorläufige Regelung der Flaggenhissung |author=Paul von Hindenburg|work=documentArchiv.de |date=1933-03-12 |accessdate=2008-02-09}} {{de icon}}</ref> ในปี 1935 หลังจากประธานาธิบดี [[เพาล์ ฟอน ฮินเดนบูร์ก]] ถึงแก่อสัญกรรม ฮิตเลอร์ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็น[[ฟือเรอร์]] การใช้ธงชาติประจำรัฐสองผืนถูกยกเลิก และ ประกาศใช้ธงสวัสดิกะเป็นธงชาตินาซีเยอรมนี<ref name="flag1935">{{cite web |url=http://www.documentarchiv.de/ns/1935/flaggen1935_ges.html |title=Reichsflaggengesetz |author=Government of the German Reich |work=documentArchiv.de |date=1935-09-15 |accessdate=2007-12-23 }} {{de icon}}</ref> ขณะที่ธงสีดำ-ขาว-แดงแบบเก่าถูกห้ามใช้ด้วยเหตุผลที่ว่า "ถอยหลังลงคลอง"<ref>Statement by [[Hermann Göring]], in the ''Völkischer Beobachter'' (17 September 1935) {{de icon}}</ref>
การออกแบบธงประจำพรรคนาซีเริ่มขึ้นในฤดูร้อนปี 1920 โดย [[อดอล์ฟ ฮิตเลอร์]] โดยใช้ธงที่มีพื้นหลังสีแดง วงกลมสีขาว และสัญลักษณ์[[สวัสดิกะ]]สีดำตรงกลาง โดยที่สีบนพื้นธงได้แสดงความเชื่อมโยงถึงจักรวรรดิเยอรมัน เนื่องจากเลือกใช้สีบนธงตรงกับสีธงชาติจักรวรรดิเยอรมัน นอกจากนี้ ธงประจำพรรคนาซียังมีความหมายมากกว่านั้น ตามที่ฮิตเลอร์ได้เขียนเอาไว้ใน[[ไมน์คัมพฟ์]] สีขาว หมายถึง [[ชาตินิยม]] สีแดง หมายถึง [[สังคมนิยม]] และเครื่องหมายสวัสดิกะ ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายของ เชื้อชาติ[[อารยัน]]
 
ปลาย[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] หลังจากนาซีเยอรมันพ่ายแพ้สงคราม กฎหมายฉบับแรกที่บังคับใช้โดย[[สภาควบคุมฝ่ายสัมพันธมิตร]] คือ การสั่งให้ทำลายสัญลักษณ์ของนาซีทั้งหมด และเลิกใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<ref>{{cite web |url=http://www.ena.lu/?doc=16808&lang=2 |title=Law N° 1 from the Control Council for Germany: Repealing of Nazi Laws |author=Allied Control Council |work=European NAvigator |date=1945-08-30 |accessdate=2007-12-23}}</ref> นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งห้ามใช้ธงสวัสดิกะในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศ[[เยอรมนี]]
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ธงชาติเยอรมนี]]
ผู้ใช้นิรนาม