ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นกแอร์"

สายการบินนกแอร์ได้ให้บริการไปยังจุดหมายดังต่อไปนี้
* {{flagicon|Thailand}} '''[[ประเทศไทย]]'''
** '''[[กรุงเทพมหานคร]]''' - [[ท่าอากาศยานดอนเมือง]] '''ฐานการบินหลัก'''
** '''[[เชียงใหม่]]''' - [[ท่าอากาศยานเชียงใหม่]] (Focus City) '''ฐานการบินภูมิภาค'''
** '''[[เชียงราย]]''' - [[ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย]]
** '''[[ลำปาง]]''' - [[ท่าอากาศยานลำปาง]]
** '''[[เลย]]''' - [[ท่าอากาศยานเลย]]
** '''[[ร้อยเอ็ดอุบลราชธานี]]''' - [[ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดอุบลราชธานี]] งดทำการบิน ตั้งแต่ 1 มี.ค.62 ถึง 26 ต.ค.62
** '''[[อุบลราชธานีอุดรธานี]]''' - [[ท่าอากาศยานอุบลราชธานีอุดรธานี]] '''ฐานการบินภูมิภาค'''
** '''[[อุดรธานีสกลนคร]]''' - [[ท่าอากาศยานอุดรธานีสกลนคร]] '''ฐานการบินภูมิภาค'''
** '''[[สกลนครบุรีรัมย์]]''' - [[ท่าอากาศยานสกลนครบุรีรัมย์]]
** '''[[นครพนมกระบี่]]''' - [[ท่าอากาศยานนครพนมกระบี่]] งดทำการบิน ตั้งแต่ 1 มี.ค.62 ถึง 26 ต.ค.62
** '''[[บุรีรัมย์หาดใหญ่]]''' - [[ท่าอากาศยานบุรีรัมย์หาดใหญ่]]
** '''[[กระบี่สุราษฎร์ธานี]]''' - [[ท่าอากาศยานกระบี่สุราษฎร์ธานี]]
** '''[[หาดใหญ่ตรัง]]''' - [[ท่าอากาศยานหาดใหญ่ตรัง]]
** '''[[สุราษฎร์ธานีภูเก็ต]]''' - [[ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีภูเก็ต]]
** '''[[ตรังนครศรีธรรมราช]]''' - [[ท่าอากาศยานตรังนครศรีธรรมราช]]
** '''[[ภูเก็ตชุมพร]]''' - [[ท่าอากาศยานภูเก็ตชุมพร]]
** '''[[นครศรีธรรมราชระนอง]]''' - [[ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชระนอง]]
** '''[[ชุมพรขอนแก่น]]''' - [[ท่าอากาศยานชุมพรขอนแก่น]]
** '''[[ระนอง]]''' - [[ท่าอากาศยานระนอง]]
** '''[[ขอนแก่น]]''' - [[ท่าอากาศยานขอนแก่น]]
 
 
* {{flagicon|Myanmar}} '''[[เมาะลำเลิง]] -''' [[ท่าอากาศยานเมาะลำเลิง]]
* {{flagicon|Vietnam}} [[ฮานอย|'''ฮานอย''']] - [[ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ]]
**{{flagicon|THA}} '''[[ระนองนครพนม]]''' - [[ท่าอากาศยานระนองนครพนม]]
*{{flagicon|THA}} [[ร้อยเอ็ด]] - [[ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด]]
 
== ฝูงบิน ==
ผู้ใช้นิรนาม