ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8170713 สร้างโดย 223.207.19.84 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ยังกำหนดให้มีระบบคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้น คือ ให้สมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดต่าง ๆ ลงคะแนนเลือกตัวแทนที่พรรคการเมืองสรรหาสำหรับแต่ละจังหวัดแล้วให้ผู้สมัครคนนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมือง โดยมีบทลงโทษจำคุกและปรับสำหรับผู้ที่กระทำผิดในเรื่องการจูงใจให้หรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร รับสินบน หรือให้คนนอกเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือลงคะแนน<ref>[https://ilaw.or.th/node/4655 รู้จัก ระบบการคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้น หรือ ไพรมารีโหวต (Primary Vote) ในพ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ]</ref>
 
==การนำไปปฏิบัติ==
วันที่ 14 กันยายน 2561 พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] หัวหน้า[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557]] (อำนาจเต็มที่) ยกเลิกไพรมารีโหวตสำหรับ[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562|การเลือกตั้งเป็นการทั่วไปครั้งแรกตามพระราชบัญญัตินี้]]<ref>[http://www.komchadluek.net/news/politic/343668 คลอดแล้ว!! ม. 44 คลายล็อกการเมือง เลิกไพรมารีโหวต]</ref>
 
== อ้างอิง ==
148,988

การแก้ไข