ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญชัย ลี้ถาวร"

[[หมวดหมู่:ข้าราชการพลเรือนชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกวุฒิสภาไทยแบบแต่งตั้ง]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย]]
[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงการคลังไทย]]
56,845

การแก้ไข