ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาล"

เพิ่มขึ้น 5,405 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7608587 สร้างโดย 223.206.200.68 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
{{สั้นมาก}}
 
'''รัฐบาล''' คือ[[องค์การ]]ที่มีอำนาจในการออกและบังคับใช้กฎหมาย สำหรับ[[ดินแดน]]หนึ่งๆ นิยามที่ชัดเจนของรัฐบาลนั้นมีอยู่หลายนิยาม ในกรณีทั่วไป รัฐบาล คือผู้ที่มีอำนาจใน[[การปกครอง]] กล่าวคือมีอำนาจในการบริหารจัดการเหนือพื้นที่ใดๆ หรือเหนือกลุ่มคน รัฐบาลตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า government ซึ่งมีความหมายสองนัยยะ นัยยะแรกหมายถึงกิจกรรมการปกครอง และอีกความหมายหนึ่งคือคณะบุคคลที่มีอำนาจในการปกครอง
 
'''ระบอบการปกครอง''' (form of government) หมายถึง สถาบันทางการเมืองซึ่งรัฐบาลของรัฐได้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้อำนาจในการปกครองประเทศ<ref>http://assets.cambridge.org/052184/3162/excerpt/0521843162_excerpt.pdf Kopstein and Lichbach, 2005</ref> คำนี้ยังนิยามรวมไปถึงรัฐบาลที่ไม่ประสบความสำเร็จในการใช้อำนาจปกครองประเทศด้วย
[[หมวดหมู่:การปกครอง]]
 
== คุณสมบัติของรัฐบาล ==
 
นอกเหนือจากการจัดแบ่งประเภทอย่างเป็นทางการแล้ว ระบอบการปกครองยังสามารถแบ่งได้ตามรูปแบบโดยทั่วไปของรัฐบาล อย่างเช่น:
* [[เอกาธิปไตย]] [[คณาธิปไตย]] หรือ[[ประชาธิปไตย]]
* ประมุขมาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากเชื้อสายของบรรพบุรุษ
* การเลือกตั้งโดยตรง หรือการเลือกตั้งโดยอ้อม
* [[รัฐบาลเสียงข้างมาก]] หรือ[[รัฐบาลผสม]]
* [[สาธารณรัฐ]] หรือ[[ราชาธิปไตย]] ([[สมบูรณาญาสิทธิราช]] หรือ[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]])
* [[ระบบรัฐสภา]] [[ระบบประธานาธิบดี]] หรือ[[ระบบกึ่งประธานาธิบดี]]
* [[รัฐเดี่ยว]] หรือ[[รัฐรวม]] ([[สหพันธรัฐ]] หรือ[[สมาพันธรัฐ]])
* รัฐเอกราช รัฐกึ่งเอกราช หรือรัฐไม่มีเอกราช
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== หนังสืออ่านเพิ่มเติม ==
* {{cite book | first=Carles | last=Boix | title=Democracy and Redistribution | publisher=Cambridge University Press | location=New York | year=2003 }}
* Bunce, Valerie. 2003. “Rethinking Recent Democratization: Lessons from the Postcommunist Experience.” World Politics 55(2):167-192.
* {{cite book | first=Josep M.| last=Colomer| title=Political Institutions | publisher=Oxford University Press | location=Oxford| year=2003 }}
* [[Robert Dahl|Dahl, Robert]] ''[[Polyarchy]]'' Yale University Press (1971
* Heritage, Andrew, Editor-in-Chief. 2000. World Desk Reference
* {{cite book | first=Arend | last=Lijphart | title=Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration | publisher=Yale University Press | location=New Haven | year=1977 }}
* Linz, Juan. 2000. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder: Lynne Rienner.
* Linz, Juan, and Stepan, Alfred. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southernn Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins Press.
* Lichbach, Mark and Alan Zukerman, eds. 1997. Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
* Luebbert, Gregory M. 1987. “Social Foundations of Political Order in Interwar Europe,” World Politics 39, 4.
* Moore, Barrington, Jr. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Cambridge: Beacon Press, ch. 7-9.
* Comparative politics : interests, identities, and institutions in a changing global order/edited by Jeffrey Kopstein, Mark Lichbach, 2nd ed, Cambridge University Press, 2005.
* O’Donnell, Guillermo. 1970. Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism. Berkeley: University of California.
* O’Donnell, Guillermo, Schmitter, Philippe C., and Whitehead, Laurence, eds., Transitions from Authoritarian Rule: comparative Perspectives. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
* Przeworski, Adam. 1992. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, New York: Cambridge University Press.
* Przeworski, Adam, Alvarez, Michael, Cheibub, Jose, and Limongi, Fernando. 2000. Democracy and Development: Political Institutions and Well Being in the World, 1950-1990. New York: Cambridge University Press.
* Shugart, Mathhew and John M. Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics'', New York, Cambridge Univ. Press, 1992.
* [[Taagepera, Rein]] and Matthew Shugart. 1989. Seats and votes: The effects and determinants of electoral systems, Yale Univ. Press.jimmy
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.federalism-e.com Electronic interuniversity journal '''''Federalism-e''''']
* [http://users.erols.com/mwhite28/20c-govt.htm Types of Governments from Historical Atlas of the 20th Century]
* [http://users.erols.com/mwhite28/othergov.htm Other classifications examples from Historical Atlas of the 20th Century]
* http://stutzfamily.com/mrstutz/WorldAffairs/typesofgovt.html
 
[[หมวดหมู่:ระบอบการปกครอง]]
[[หมวดหมู่:รัฐบาล| ]]
{{โครงการเมือง}}
149,526

การแก้ไข