เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนการแก้ไขของ ศิรินทรามาศ สุนทรมหาอมรสกุล (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus
* [[ทะเลสาบท่าทุ่งนา]]
{{div col end}}
 
== สัญลักษณ์ประจำจังหวัด ==
* '''[[คำขวัญประจำจังหวัด]]:''' แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก (มีแนวคิดเปลี่ยนคำขวัญจังหวัดเป็น เมืองขุนแผน แคว้นโบราณ ด่านพระเจดีย์ มณีนิลเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แลเขื่อนสำคัญสี่แห่ง แหล่งแร่ น้ำตก มรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร)
* '''[[ตราประจำจังหวัดของไทย|ตราประจำจังหวัด]]:''' รูป[[ด่านพระเจดีย์สามองค์]]
* '''[[ต้นไม้ประจำจังหวัด]]:''' [[ขานาง]] ({{lang|la|''Homalium tomentosum''}})
* '''ดอกไม้ประจำจังหวัด:''' [[ดอกกาญจนิกา]] ({{lang|la|''Nyctathes arbotristis''}})
<gallery>
ไฟล์:Seal Kanchanaburi.png |ตราประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไฟล์:Flag of Kanchanaburi Province.jpg |ธงประจำจังหวัด
ไฟล์:Santisukia pagetii.png|[[ดอกกาญจนิกา]] ดอกไม้ประจำจังหวัด
ไฟล์:ขานางกาญจนบุรี.jpg|[[ขานาง]] ต้นไม้ประจำจังหวัด
</galleryoren>
 
== รายนามเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด ==
{{col-begin}}
{{col-break}}
{| class="toccolours"
|+'''รายชื่อเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด'''
! width="50" style="background: Khaki;text-align: center;"| ลำดับ
! width="250" style="background: Khaki;text-align: center;"| ชื่อ
! width="200" style="background: Khaki;text-align: center;"| ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
|-
| 1 || พระยาประสิทธิสงคราม || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 2 || พระยาประสิทธิสงคราม รามภักดีศรีวิเศษ (พระยาตาแดง) || 2368 - 2375
|-
| 3 || พระยาประสิทธิสงคราม || 2375 - ?
|-
| 4 || พระยาประสิทธิสงคราม (น้อย) || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 5 || พระยาประสิทธิสงคราม || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 6 || พระยาประสิทธิสงคราม (ชัง) || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 7 || พระยาประสิทธิสงคราม (ขำ) || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 8 || พระยาประสิทธิสงคราม (สว่าง) || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 9 || พระยาประสิทธิสงคราม (โป) || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 10 || พระยาประสิทธิสงคราม (ขำ) || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 11 || พระยาประสิทธิสงคราม (แช่ม) || ? - 2442
|-
| 12 || พระยาประสิทธิสงคราม (นุช มหานีรานนท์) || 2442 -2458
|-
| 13 || พระยาสุรินทรฤๅชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์) || 10 มิ.ย. 2458 – 1 พ.ย. 2465
|-
| 14 || พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ || 1 ก.พ. 2466 – 2 พ.ค. 2466
|-
| 15 || หลวงอร่ามคีรีรักษ์ (ศุข หังศภูติ) || 3 พ.ค. 2466 – 28 ก.ย. 2466
|-
| 16 || หลวงบำรุงบุรีราช (พงษ์ บุรุษชาติ) || 16 ก.ย. 2467 – 1 ก.พ. 2471
|-
| 17 || พระยาวิเศษฤๅชัย (ม.ล.เจริญ อิศรางกูร ณ อยุธยา) || 15 มี.ค. 2471 – 28 ต.ค. 2475
|-
| 18 || พระวุฒิภาคภักดี (หอมจันทร์ สรวงสมบูรณ์) || 29 ต.ค. 2475 - 20 พ.ค. 2476
|-
| 19 || พระประธานธุรารักษ์ (กลึง เสมรดิษฐ์) || 24 พ.ค. 2476 - 18 ต.ค. 2476
|-
| 20 || พระบำรุงบุรีราช (วิง สิทธิเทศานนท์) || 1 เม.ย. 2477 – 4 มี.ค. 2478
|-
| 21 || หลวงนครคุณูปถัมภ์ (หยวก ไพโรจน์) || 1 เม.ย. 2479 – 5 มิ.ย. 2481
|-
| 22 || หลวงอัศวินศิริวิลาศ (อิน ศิริวิลาศ) || 6 มิ.ย. 2481 - 1 พ.ค. 2484
|-
| 23 || หลวงทรงสารการ (เล็ก กนิษฐสุต) || 1 พ.ค. 2484 - 1 ก.ย. 2485
|-
| 24 || ร้อยเอกสุรจิต อินทรกำแหง || 5 ก.ย. 2485 - 7 มี.ค. 2488
|-
| 25 || พันตำรวจตรีขุนพิชัยมนตรี (ชื่น มนตริวัต) || 8 มี.ค. 2488 - 2 ต.ค. 2488
|-
| 26 || นายทำนุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต || 6 ต.ค. 2488 - 18 มี.ค. 2489
|-
| 27 || ขุนสนิทประชากร (ปลาด สนิทประชากร) || 18 มี.ค. 2489 - 12 ต.ค. 2489
|-
| 28 || นายจรัส ธารีสาร || 17 ต.ค. 2489 - 6 ก.ย. 2490
|-
| 29 || นายสง่า ศุขรัตน์ || 6 ก.ย. 2490 – 5 มี.ค. 2492
|-
| 30 || พันตรีขุนทะยานราญรอน (วัชร วัชรบูล) || 9 เม.ย. 2492 - 1 มี.ค. 2494
|-
| 31 || ขุนอักษรสารสิทธิ์ || 1 มี.ค. 2494 - 1 เม.ย. 2496
|-
| 32 || ขุนสนิทประชากร || 1 มิ.ย. 2496 – 1 ต.ค. 2497
|}
{{col-break}}
{| class="toccolours"
|+'''รายชื่อเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด (ต่อ) '''
! width="50" style="background: Khaki;text-align: center;"| ลำดับ
! width="250" style="background: Khaki;text-align: center;"| ชื่อ
! width="200" style="background: Khaki;text-align: center;"| ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
|-
| 33 || นายแสวง ชัยอาญา || 1 ต.ค. 2497 - 2 มี.ค. 2500
|-
| 34 || นายเครือ สุวรรณสิงห์ || 2 มี.ค. 2500 - 23 พ.ค. 2500
|-
| 35 || นายลิขิต สัตยายุทย์ || 1 ก.ค. 2500 – 25 ม.ค. 2509
|-
| 36 || นายพัฒน์ พินทุโยธิน || 25 มี.ค. 2509 - 30 ก.ย. 2513
|-
| 37 || นายวงษ์ ช่อวิเชียร || 1 ต.ค. 2513 – 30 ก.ย. 2514
|-
| 38 || นายเวทย์ นิจถาวร || 1 ต.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2517
|-
| 39 || นายประเทือง สินธิพงษ์ || 1 ต.ค. 2517 - 28 พ.ค. 2520
|-
| 40 || นายจำลอง พลเดช || 4 มิ.ย. 2520 - 23 มี.ค. 2521
|-
| 41 || นายเจริญศุข ศิลาพันธุ์ || 27 มี.ค. 2521 - 1 ต.ค. 2523
|-
| 42 || นายชาญ กาญจนาคพันธุ์ || 1 ต.ค. 2523 - 1 มิ.ย. 2524
|-
| 43 || หม่อมหลวงภัคศุก กำภู ณ อยุธยา || 1 มิ.ย. 2524 - 30 ก.ย. 2528
|-
| 44 || นายประกอบ แพทยกุล || 1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2530
|-
| 45 || นายปรีดา มุตตาหารัช || 1 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2532
|-
| 46 || นายคงศักดิ์ ลิ่วมโนมนต์ || 1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2534
|-
| 47 || ร้อยตรีณรงค์ แสงสุริยงค์ || 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2535
|-
| 48 || นายณัฎฐ์ ศรีวิหค || 1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2537
|-
| 49 || นายสุชาญ พงษ์เหนือ || 1 ต.ค. 2537 - 30 เม.ย. 2540
|-
| 50 || นายขวัญชัย วศวงศ์ || 1 พ.ค. 2540 – 11 ม.ค. 2541
|-
| 51 || นายดิเรก อุทัยผล || 12 ม.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2541
|-
| 52 || นายศักดิ์ เตชาชาญ || 1 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2542
|-
| 53 || นายจเด็จ อินสว่าง || 1 ต.ค. 2542 - 29 ก.พ. 2543
|-
| 54 || นายกำพล วรพิทยุต || 1 ม.ค. 2543 - 14 เม.ย. 2545
|-
| 55 || นายประสาท พงษ์ศิวาภัย || 1 พ.ค. 2545 – 27 ต.ค. 2545
|-
| 56 || นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์ || 28 ต.ค. 2545 - 9 ก.ค. 2547
|-
| 57 || นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ || 1 ต.ค. 2547 - 12 พ.ย. 2549
|-
| 58 || นายอำนาจ ผการัตน์ || 13 พ.ย. 2549 - 19 ต.ค. 2551
|-
| 59 || นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี || 20 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2553
|-
| 60 || นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ || 1 ต.ค. 2553 - 24 พ.ย. 2554
|-
| 61 || นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ || 29 ธ.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2557
|-
| 62 || นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ || 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558
|-
| 63 || นายศักดิ์ สมบุญโต || 1 ต.ค. 2558 - 4 เม.ย. 2560
|-
| 64 || นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ || 1 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
|}
{{col-end}}
 
== บุคคลสำคัญ ==
[[ไฟล์:สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช.jpg|120px|thumb|right|สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]]
{{div col}}
* [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] - สถาปนาเมืองกาญจนบุรีใหม่
* [[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]] - กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
* [[พระองค์เจ้าขุนเณร]] - เชื้อพระวงศ์
* [[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]] – สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
* [[พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)]] – เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
* [[พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)]] – เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
*[[พระสมณานัมวุฑฒาจารย์ไพศาลคณกิจ (โฝ พ็องเดี้ยว)]] - รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
* [[พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธโชติ)]] – พระเกจิอาจารย์
* [[พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย)]] - พระสงฆ์ไทย
* [[พระวิสุทธรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร)]] – อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพล
* [[หลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ]] – พระเกจิอาจารย์
* [[พระโสภณสมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ)]] - พระเกจิอาจารย์
* [[พระราชอุดมมงคล (เอหม่อง อุตฺตมรมฺโภ)]] - พระเกจิอาจารย์
* [[พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)]] - เจ้าคณะภาค1
* [[พระเผด็จ ทตฺตชีโว]] - พระสงฆ์
* [[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] - นายกรัฐมนตรีไทย
* [[บุญหลง พหลพลพยุหเสนา]] - ภริยานายกรัฐมนตรีไทย
* พิจ พหลพลพยุหเสนา - ภริยานายกรัฐมนตรีไทย
* [[กรรณาภรณ์ พวงทอง]] – [[นักแสดง]]
* พุทธิดา สมัยนิยม - มิสแกรนด์กาญจนบุรี
* [[จำรัส มังคลารัตน์]] – นักการเมือง
* [[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]] – [[นักแสดง]]
* [[ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร]] – นักการเมือง
* [[ชาญ อังศุโชติ]] – นักการเมือง
* [[สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์]] - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
* [[แมน เนรมิตร]] – [[นักร้องลูกทุ่ง]]ชื่อดัง เจ้าของผลงานเพลง "ชวนชม"
* [[ดวงตา คงทอง]] – นักร้อง
* [[นิภาภัทร สุดศิริ]] - นางสาวไทย พ.ศ. 2514
* [[สยามรัฐ บัวเจริญ]] - นักแสดง
* [[ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ]]
* [[ตี๋ ดอกสะเดา]] – นักแสดงตลก
* [[ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ]] – นักการเมือง
* [[ธัญญ์ ธนากร]] – [[นักแสดง]]
* [[ธัญญา โสภณ]] – [[นักแสดง]]
* [[เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์]] – กวีไทย
* [[บุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์]] – อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
* [[ปฏิภาณ เพ็ชรพูล]] – นักฟุตบอลทีมชาติไทย
* [[สุพจน์ จดจำ]] - นักฟุตบอลอาชีพ
* [[ประเวศ วะสี]] – นักวิชาการด้านสาธารณสุขและการศึกษาชาวไทย
* [[ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์]] – อดีตนักกีฬาแบดมินตันชายชาวไทย
* [[แผน สิริเวชชะพันธ์]] – นักการเมือง
* [[พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์]] – [[นักแสดง]] [[นางแบบ]]
* [[รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์]] – อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ที่ปรึกษาทางด้านประวัติศาสตร์แก่กองทัพบก
* [[วิกรม กรมดิษฐ์]] – นักธุรกิจและนักเขียนชาวไทย
* [[วิไล พนม]] – นักร้องลูกทุ่งชาวไทย
* [[วีระเดช โค๊ธนี]] – นักกีฬาฟันดาบ
* [[ศตวรรษ เศรษฐกร]] – นักร้องนักแสดงชาวไทย
* [[ศรชัย มนตริวัต]] – นักการเมือง
* [[สมคิด พงษ์อยู่]]
* [[สมศักดิ์ ชัยสงคราม]] – อดีตนักแสดงชาวไทย
* [[สุพจน์ จดจำ]] - นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
* [[สุเชาว์ นุชนุ่ม]] – นักฟุตบอลทีมชาติไทย
* [[หนึ่งเดียว ศักดิ์จารุพร]] – นักมวย
* [[ปฐมสิทธิ์ ปฐมโพธิ์ทอง]] - นักมวย
* [[อารีย์ วิรัฐถาวร]] – เล่นกีฬายกน้ำหนัก
* เดชา พิศสมัย – นักคาราเต้-โด ทีมชาติไทย
* [[สุทัตตา เชื้อวู้หลิม]] - นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
* [[หนึ่งเดียว ศักดิ์จารุพร]] - นักมวย
* [[เวฬุรีย์ ดิษยบุตร]] – [[มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2557]] / [[นักแสดง]] / พิธีกรรายการ[[สตรอเบอรี่ชีสเค้ก]]
* [[นันทิกานต์ สิงหา]] – [[นักแสดง]] / พิธีกรรายการ[[สตรอเบอรี่ชีสเค้ก]]
* [[กิติพัทธ์ ชลารักษ์]] – พิธีกรรายการ[[เทยเที่ยวไทย]]
* ศักดา แก้วบัวดี – [[นักแสดง]]ภาพยนตร์[[เทศกาลภาพยนตร์เมืองกาน]]
* [[อินทรีน้อย ลูกหนองไก่ขัน]] – [[นักมวยไทย]]ในชุด[[ลิเก]]
* เฉลียว ยางงาม – วีรบุรุษสงครามเวียดนาม
* ชนัตถ์ ดำรงเถกิงศักดิ์ – นักร้อง
* [[พินิจ จันทร์สมบูรณ์]] – นักการเมือง
* [[ปารเมศ โพธารากุล]] – นักการเมือง
* [[นที รักษ์พลเมือง]] – คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
* [[มนตรี มงคลสมัย]] – อดีตศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* [[นพดล อินนา]] – นักการเมือง
* [[สุชาติ หนองบัว]] – ราชองค์รักษ์พิเศษ
* อิสรพงศ์ ดอกยอ – นักร้อง
* [[รัชพงศ์ ทิวะธนเศรษฐ์]] - นักแสดง
* [[จรัญ งามดี]] - นักแสดง
 
== เมืองพี่เมืองน้อง ==