ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เป็นรัชทายาทผู้ที่จะได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น[[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]]องค์ถัดไปหากไม่เกิดการจาลาจลเงี้ยวปล้นเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 เจ้าพิริยเทพวงษ์ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่เมือง[[หลวงพระบาง]] [[ประเทศลาว]] และไม่ได้กลับมาอีกเลย จนกระทั่งถึงแก่พิราลัยที่นั่นในปี พ.ศ. 2455 ส่วนแม่เจ้าบัวไหล และเจ้าอินทร์แปลงพร้อมด้วยบุตรหลานองค์อื่นๆได้อพยพไปอยู่[[กรุงเทพฯ]] ตามพระบรมราชโองการ ภายใต้การควบคุมดูแลของ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] (พระยศขณะนั้น) เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เป็นเวลา 4-5 ปี จึงได้รับพระบรมราชานุญาตให้กลับคืนบ้านเมืองได้<ref>ประวัติ[[แม่เจ้าบัวไหล]] . จากเว็บไต์โลกล้านนา</ref> และหลังจากเหตุการณ์เงี้ยวปล้นเมืองแพร่ทางกรุงเทพฯก็ได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครแพร่นับแต่นั้น
 
เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์ ถึงแก่อนิจกรรมพิราลัยในปี พ.ศ. 2463 ขณะไปเยี่ยม[[โชติ แพร่พันธุ์]] บุตรชายคนโตที่อยู่กรุงเทพ และได้จัดพิธีฌาปณกิจ ณ เมรุ[[วัดสระเกศ]] [[กรุงเทพฯ]]
 
==ครอบครัว==
49

การแก้ไข