ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงโทะกุชิ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox monarch
|deeath_styledeath_style = สิ้นพระชนม์
|death1 = 30 ตุลาคม พ.ศ. 1657
|father1 = [[จักรพรรดิโกะ-ซังโจ]]
|spouse-type = พระสวามี
ผู้ใช้นิรนาม