ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิวคลีโอลัส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[หมวดหมู่:ออร์แกเนลล์]]
[[หมวดหมู่:กายวิภาคศาสตร์เซลล์]]
{{โครงชีววิทยา}}ขอให้อ่านแล้วเข้าใจกันนะคะ
ผู้ใช้นิรนาม