ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองมาบตาพุด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขจำนวนประชากร ปี 2561)
}}
 
'''มาบตาพุด''' เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขต[[อำเภอเมืองระยอง]] และบางส่วนของ[[อำเภอนิคมพัฒนา]] [[จังหวัดระยอง]] โดยห่างจาก[[เทศบาลนครระยอง|ตัวเมืองระยอง]]ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]]ตาม[[ถนนสุขุมวิท]]เป็นระยะทาง 204 กิโลเมตร เขตเทศบาลมีพื้นที่ 165.565 ตารางกิโลเมตร<ref>{{cite web |url=http://www.mtp.go.th/public/content/สภาพทั่วไป|title=สภาพทั่วไป|author= |date=|work= |publisher=เทศบาลเมืองมาบตาพุด|accessdate=23 มิถุนายน 2557}}</ref> มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 68,410<ref name="ประชากร">{{cite web |url=http://www.mtp.go.th/public/content/ข้อมูลประชากร|title=ข้อมูลประชากร|author= |date=|work= |publisher=เทศบาลเมืองมาบตาพุด|accessdate=27 พฤศจิกายน 2557}}</ref> คน (อ.เมืองระยอง 66,068 คน และ อ.บ้านค่ายนิคมพัฒนา 2,342 คน) เมืองมาบตาพุด มีสถานะที่คล้ายกับ[[เมืองแหลมฉบัง]] เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการพัฒนาชายฝั่งภาคตะวันออกและยังเป็นเขตอุตสาหกรรมหนักที่สำคัญของประเทศอีกด้วย ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม 257 แห่ง<ref>[http://www.maptaphutcity.go.th/default.php?modules=fckeditor&fck_id=7&view_id=58&orderby=1 เทศบาลเมืองมาบตาพุด]</ref>
 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด เดิมคือ สุขาภิบาลมาบตาพุด ซึ่งยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลมาบตาพุด<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/211/42.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๓๔]</ref> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง และ[[อำเภอนิคมพัฒนา|อำเภอบ้านค่าย]] จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ในปี พ.ศ. 2544<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00016809.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด พ.ศ. ๒๕๔๔]</ref>
 
== ชุมชน ==
ผู้ใช้นิรนาม