ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เว็บย่อวิกิ|WP:BLP|WP:LIVE}}
{{นโยบาย}}
{{กล่องนโยบาย}}
{{nutshell|เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ที่เพิ่มในวิกิพีเดียจะต้องเขียนอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งและต้อง[[วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้|พิสูจน์ยืนยันได้]] [[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มีมุมมองที่เป็นกลาง]] และ[[วิกิพีเดีย:งดงานค้นคว้าต้นฉบับ|ไม่ใช่งานค้นคว้าต้นฉบับ]]}}
ผู้เขียนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่<ref>ให้สันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนมีชีวิตอยู่เว้นแต่จะมีเหตุพิสูจน์เป็นอย่างอื่น เช่น ตามที่ปรากฎในแหล่งอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้ที่เสียชีวิตจากการประกาศให้เป็นผู้สาบสูญโดยผลของกฎหมายไม่อยู่ในบังคับของนโยบายนี้</ref> ลงไปในหน้าใด ๆ ของวิกิพีเดีย เนื้อหาเช่นนี้มีความละเอียดอ่อนสูง และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งกฎหมายทั้งหลายที่ใช้บังคับได้ ตลอดจนนโยบายนี้ และนโยบายแกนกลางด้านเนื้อหาของวิกิพีเดียทั้งสามนโยบาย คือ
 
ผู้เขียนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่<ref>ให้สันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนมีชีวิตอยู่เว้นแต่จะมีเหตุพิสูจน์เป็นอย่างอื่น เช่น ตามที่ปรากฎในแหล่งอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้ที่เสียชีวิตจากการประกาศให้เป็นผู้สาบสูญโดยผลของกฎหมายไม่อยู่ในบังคับของนโยบายนี้</ref> ลงไปในหน้าใด ๆ ของวิกิพีเดีย เนื้อหาเช่นนี้มีความละเอียดอ่อนสูง และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งกฎหมายทั้งหลายที่ใช้บังคับได้ ตลอดจนนโยบายนี้ และนโยบายแกนกลางด้านเนื้อหาของวิกิพีเดียทั้งสามนโยบาย คือ
* [[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มุมมองที่เป็นกลาง]]
 
* [[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มุมมองที่เป็นกลาง]]
* มี[[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา|แหล่งอ้างอิง]]ที่ครบถ้วน และคุณภาพสูง รวมทั้งสามารถพิสูจน์และตรวจสอบได้ว่าเป็นความจริง
* ไม่ใช่ผลงานใหม่ที่เขียนขึ้นเอง ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และเป็นบุคคลที่สาม
 
ดังนั้น ผู้เขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทสำคัญกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกวิกิพีเดีย หรือบุคคลที่เป็นอริกับบุคคลดังกล่าว ไม่ควรแก้ไขบทความชีวประวัติหรืออื่นใดของบุคคลนั้นเพราะถือว่าเป็นผู้มี[[WP:COI|ประโยชน์ทับซ้อน]] และโดยทั่วไป บุคคลที่มีแนวคิดแง่ลบหรือแง่บวกอย่างมากต่อบุคคลในบทความควรอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษในการแก้ไขบทความดังกล่าวอย่าง[[WP:N|เป็นกลาง]] หากเลือกจะแก้ไข
 
== การจัดการกับบทความชีวประวัติ ==
=== ความสำคัญในการจัดการกับบทความชีวประวัติ ===
บทความในวิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับ[[:หมวดหมู่:บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่|บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่]]เป็นจำนวนมาก ในแง่มุมทางกฎหมายและศีลธรรม เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้ความพยายามเพื่อขจัดข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทและข้อความที่ไม่เหมาะสม แต่ข้อพิจารณานี้ต้องพิจารณาความคู่กับข้อพิจารณาอื่นด้วย เป็นต้นว่าการยอมให้บทความมีลักษณะเป็นการชื่นชมบุคคลโดยตัดทอนเนื้อหาที่ผู้ที่ถูกกล่าวถึงเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือยอมให้บุคคลที่เรียกร้องความสนใจของสาธารณะแต่ไม่มีความโดดเด่นมีบทความอยู่ หากมีข้อสงสัยว่าข้อความในบทความชีวประวัติมีความเหมาะสมหรือไม่ ให้ย้อนบทความกลับไปที่รุ่นที่เป็นไปตามนโยบาย ในบางกรณีการใช้เครื่องมีอผู้ดูแลระบบเช่น[[WP:LOCK|การล็อกหน้า]]และ[[WP:CSD|การลบหน้า]]นั้นจำเป็นต่อการบังคับตามนโยบายนี้ และในกรณีร้ายแรงอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิวิกิพีเดียอาจจำต้องดำเนินการอย่างหนึ่งด้วย
 
<!--เนื่องจากไม่มีแม่แบบที่เหมาะสม จึงงดการใส่หัวเรื่องแม่แบบ แต่จะใช้แนวปฏิบัติในวิกิพีเดียภาษาไทยแทน-->
บทความที่ละเมิดหรือที่น่าจะมีการละเมิดนโยบายนี้ควรมีการอภิปรายในหน้าพูดคุย โดยอ้างถึงนโยบายนี้และนโยบายอื่น ๆ เช่น[[WP:V|การพิสูจน์ยืนยันได้]], [[WP:NOR|งดงานค้นคว้าต้นฉบับ]], [[WP:NOT|อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย]] และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว แต่ทั้งนี้ การอภิปรายในหน้าพูดคุยควรเป็นไปด้วย[[WP:CIVIL|ความสุภาพ]]และมุ่งประเด็นไปที่เนื้อหาเป็นสำคัญ ผู้ที่ใส่เนื้อหาที่เป็นการละเมิดนโยบายนี้อย่างต่อเนื่องอาจถูก[[WP:BLOCK|ระงับมิให้แก่ไข]]บทความดังกล่าว
 
== ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบทความ ตัวบทความ และวิกิพีเดีย ==
126,983

การแก้ไข