ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องนโยบาย}}
{{nutshell|เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ที่เพิ่มในวิกิพีเดียจะต้องเขียนอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งและต้อง[[วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้|พิสูจน์ยืนยันได้]] [[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มีมุมมองที่เป็นกลาง]] และ[[วิกิพีเดีย:งดงานค้นคว้าต้นฉบับ|ไม่ใช่งานค้นคว้าต้นฉบับ]]}}
 
ผู้เขียนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่<ref>ให้สันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนมีชีวิตอยู่เว้นแต่จะมีเหตุพิสูจน์เป็นอย่างอื่น เช่น ตามที่ปรากฎในแหล่งอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้ที่เสียชีวิตจากการประกาศให้เป็นผู้สาบสูญโดยผลของกฎหมายไม่อยู่ในบังคับของนโยบายนี้</ref> ลงไปในหน้าใด ๆ ของวิกิพีเดีย เนื้อหาเช่นนี้มีความละเอียดอ่อนสูง และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งกฎหมายทั้งหลายที่ใช้บังคับได้ ตลอดจนนโยบายนี้ และนโยบายแกนกลางด้านเนื้อหาของวิกิพีเดียทั้งสามนโยบาย คือ
 
130,762

การแก้ไข