ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== หน้าโจมตี ===
หน้าที่เขียนขึ้นในท่าทีที่เป็นลบและขาดที่มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อดูเหมือนถูกสร้างขึ้นเพื่อวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหัวเรื่องในด้านลบเป็นหลัก ควรลบออกทันทีหากไม่สามารถหารุ่นของหน้าที่สอดคล้องกับนโยบายได้ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลให้แขวนป้ายแจ้งลบ และผู้ใช้ที่เขียนหน้าดังกล่าวซ้ำ ๆ และมีเจตนาไม่ดี ย่อมถูกห้ามมิให้แก้ไขทันที
 
== แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ==
=== เนื้อหาที่ถูกโต้เถียงหรืออาจถูกโต้เถียง ===
นโยบายแหล่งที่มาของวิกิพีเดีย จากหน้า[[วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้|การพิสูจน์ยืนยันได้]] กล่าวเบื้องต้นว่าข้อความที่'''ถูกโต้เถียงหรือมีแนวโน้มว่าจะถูกโต้เถียง'''จะต้องนำมาจากแหล่งข้อมูลตีพิมพ์ที่น่าเชื่อถือโดยใช้การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา อ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจนและแม่นยำ เนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวย่อมถูกลบออก นโยายชีวประวัติบุคคลนี้เป็นการขยายนโยบายแหล่งที่มา โดยกำหนดว่า'''เนื้อหาใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ที่มีการโต้เถียง และไม่ระบุแหล่งอ้างอิงหรือใช้แหล่งอ้างอิงด้อยคุณภาพ ควรถูกลบออกทันทีโดยไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม''' ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะกล่าวถึงในแง่ลบ แง่บวก เป็นกลาง หรือเพียงตั้งข้อสังเกต ทั้งบทความชีวประวัติหรือในบทความอื่น เนื้อหาที่มีลักษณะของ[[การเขียนข่าวแทบลอยด์]]ไม่ควรนำมาเพิ่มในบทความ เมื่อเนื้อหาพิสูจน์ยืนยันได้และมีความสำคัญเพียงพอ เนื้อหาดังกล่าวก็ย่อมปรากฏในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าอยู่แล้ว
 
=== หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลปฐมภูมิในทางที่ผิด ===
ใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดในการใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นต้นว่า '''ห้ามใช้'''บันทึกคำให้การและบันทึกกระบวนพิจารณาของศาล หรือเอกสารราชการที่สนับสนุนข้อวินิจฉัยของบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ นอกจากนี้'''ห้ามใช้'''เอกสารราชการที่ให้ข้อมูลส่วนตัว อย่าง วันเกิด มูลค่าบ้าน ใบสั่ง ป้ายทะเบียน และที่อยู่
 
หากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือพาดพิงข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิดังกล่าวอาจใช้เพื่อเป็นการเสริมความน่าเชื่อถือในข้อมูลทุติยภูมิได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายชีวประวัตินี้ นโยบาย[[WP:NOR|งดงานค้นคว้าต้นฉบับ]] และนโยบายว่าด้วยการอ้างอิงอื่น ๆ
 
=== หลีกเลี่ยงแหล่งข้อมูลที่ตีพิมพ์เอง ===
ห้ามใช้แหล่งข้อมูลที่ตีพิมพ์เอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงหนังสือ นิตยสารเผยแพร่ เว็บไซต์ บล็อก และทวีต เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ เว้นแต่บุคคลที่ถูกกล่าวถึงจะเป็นผู้เขียนหรือเผยแพร่แหล่งข้อมูลนั้นเอง ([[#ใช้เนื้อหาที่ตีพิมพ์เอง|ดูข้างล่าง]]) ในที่นี้ คำว่าบล็อกที่ตีพิมพ์เองหมายถึงบล็อกส่วนตัวและบล็อกเฉพาะกลุ่ม มิใช่สำนักข่าวที่มีคอลัมน์ออนไลน์และเรียกคอลัมน์ดังกล่าวว่าบล็อก โดยในกรณีบล็อกของสำนักข่าวนั้น อาจถือเป็นแหล่งอ้างอิงได้หากบล็อกดังกล่าวมีผู้เขียนเป็นอาชีพ และบล็อกอยู่ภายใต้การคัดกรองเนื้อหาโดยบรรณาธิการอย่างสมบูรณ์ โพสต์จากผู้อ่านจะยอมรับเป็นแหล่งข้อมูลไม่ได้
 
==== ใช้เนื้อหาที่ตีพิมพ์เอง ====
บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อาจเผยแพร่ข้อมูล'''เกี่ยวกับตนเอง''' อย่างเช่น ผ่านสำนักข่าวหรือเว็บไซต์ส่วนตัว เนื้อหาเหล่านี้อาจใช้ได้เฉพาะกรณีที่
 
* ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองเกินสมควร
* ไม่ได้อ้างถึงบุคคลภายนอก
* ไม่เกี่ยวข้องกับข้ออ้างเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลหัวเรื่อง
* ไม่มีข้อสงสัยอย่างมีเหตุผลว่าอาจถูกปลอมขึ้น
* บทความไม่ได้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลนั้นโดยสำคัญ
 
=== หลีกเลี่ยงข่าวลือและอ้างอิงวนกลับ ===
หลีกเลี่ยงการกระพือข่าวลือ ถามตนเองว่าแหล่งข้อมูลเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่ เนื้อหานำเสนอเป็นความจริงหรือไม่ และแม้ว่าจะเป็นความจริง จะมีความเกี่ยวข้องกับบทความที่เป็นกลางเกี่ยวกับเจ้าตัวหรือไม่ ระมัดระวังการอาศัยแหล่งข้อมูลที่ใช้[[วิกิพีเดีย:หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ|ถ้อยคำคลุมเครือ]] และให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไม่ปรากฏชื่อ นอกจากนี้ ระวังการอ้างอิงย้อนกลับที่แหล่งข้อมูลหยิบเนื้อหาในวิกิพีเดีย แล้วมีการถูกอ้างในบทความวิกิพีเดียเพื่อสนับสนุนการแก้ไขต้นฉบับนั้น
 
=== นำเนื้อหาซึ่งมีการโต้เถียงที่ขาดแหล่งที่มาหรือแหล่งที่มาที่ไม่ดีพอออก ===
{{seealso|วิกิพีเดีย:การหมิ่นประมาท}}
นำเนื้อหาของบุคคลที่มีชีวิตออกทันทีที่:
* ขาดแหล่งที่มาหรือแหล่งที่มาที่ไม่ดีพอ
* เนื้อหาเป็นการตีความโดยคาดเดาของแหล่งที่มา
* อาศัยเนื้อหาที่ตีพิมพ์เอง เว้นแต่ผู้ที่ถูกกล่าวถึงจะเป็นผู้เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว ([[#ใช้เนื้อหาที่ตีพิมพ์เอง|ดูด้านบน]]) หรือ
* อาศัยการอ้างอิงที่มีลักษณะไม่ผ่านเกณฑ์[[วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้|การพิสูจน์ยืนยันได้]]
 
พึงระลึกว่า ถึงแม้ว่า[[วิกิพีเดีย:สงครามแก้ไข#กฎย้อนสามครั้ง|กฎย้อนสามครั้ง]]ไม่ใช้บังคับกับการนำเนื้อหาประเภทนี้ออก แต่สิ่งที่ถือเป็นข้อยกเว้นภายใต้นโยบายนี้ก็ยังมีข้อขัดแย้งอยู่ ผู้เขียนที่ประสบกับสงครามแก้ไขในเนื้อหาที่น่าจะเป็นการหมิ่นประมาทเกี่ยวกับเนื้อหาของชีวประวัติบุคคลที่มีชีวิตอยู่ ควรใช้หน้าพูดคุยของบทความหรือ[[WP:AN|แจ้งผู้ดูแลระบบ]]ให้ดำเนินการ และไม่พึงใช้ข้อยกเว้นในกฎย้อนสามครั้งเอง
 
ผู้ดูแลอาจนำเนื้อหาที่ขัดต่อนโยบายชีวประวัติบุคคลที่มีชีวิตอยู่ออกได้โดยการล็อกหน้า หรือบล็อกผู้ฝ่าฝืนไม่ว่าผู้ฝ่าฝืนจะได้แก้ไขหน้าด้วยตนเองหรือไม่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องประการใดก็ตาม ในกรณีที่เป็นที่สงสัย ควรขอให้ผู้ดูแลระบบที่ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวร่วมพิจารณาโดยการแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อให้ดำเนินการต่อไป
 
=== อ่านเพิ่ม แหล่งข้อมูลอื่น และดูเพิ่ม ===
แหล่งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าชีวประวัติหรือไม่ก็ตาม มีมาตรฐานที่สูงกว่าบทความหัวข้ออื่น ไม่ควรใส่แหล่งข้อมูลที่เป็นที่กังขาหรือที่เป็นที่เผยแพร่เองในหัวข้อ "อ่านเพิ่ม" หรือ "แหล่งข้อมูลอื่น" และเมื่อเพิ่มลิงก์ในบทความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์เหล่านั้นไม่ฝ่าฝืนนโยบายนี้ เนื้อหาที่ตีพิมพ์เองหรือที่เผยแพร่จากบุคคลดังกล่าว อาจรวมไว้ในหัวข้อ "อ่านเพิ่ม" หรือ "แหล่งข้อมูลอื่น" ได้ แต่ต้องอาศัยความระมัดระวัง ([[#ใช้เนื้อหาที่ตีพิมพ์เอง|ดูด้านบน]]) โดยทั่วไปอย่าใส่ลิงก์ที่เกิดข้อโต้แย้งต่อเจตนารมณ์ของนโยบายนี้หรือเป็นลิงก์ภายนอกที่ฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติ ถ้าแนวปฏิบัติขัดต่อนโยบายนี้หรือนโยบายอื่น ให้ปฏิบัติตามนโยบายเสมอ
 
ลิงก์ "ดูเพิ่ม" ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนดังกล่าวเองหรืออยู่ประกอบในเนื้อหา ต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมานนัย แสดงความฝักใฝ่ หรือแสดงข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ และต้องเป็นไปตามนโยบายวิกิพีเดียว่าด้วยการ[[วิกิพีเดีย:งดงานค้นคว้าต้นฉบับ|งดงานค้นคว้าต้นฉบับ]]ด้วย
 
== ข้อสันนิษฐานเพื่อประโยชน์ความเป็นส่วนตัว ==
ผู้ใช้นิรนาม