ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{นโยบาย}}
{{กล่องนโยบาย}}
{{nutshell|เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ที่เพิ่มในวิกิพีเดียจะต้องเขียนอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งและต้อง[[วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้|พิสูจน์ยืนยันได้]] [[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มีมุมมองที่เป็นกลาง]] และ[[วิกิพีเดีย:งดงานค้นคว้าต้นฉบับ|ไม่ใช่งานค้นคว้าต้นฉบับ]]}}
 
ผู้เขียนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่<ref>ให้สันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนมีชีวิตอยู่เว้นแต่จะมีเหตุพิสูจน์เป็นอย่างอื่น เช่น ตามที่ปรากฎในแหล่งอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้ที่เสียชีวิตจากการประกาศให้เป็นผู้สาบสูญโดยผลของกฎหมายไม่อยู่ในบังคับของนโยบายนี้</ref> ลงไปในหน้าใด ๆ ของวิกิพีเดีย เนื้อหาเช่นนี้มีความละเอียดอ่อนสูง และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งกฎหมายทั้งหลายที่ใช้บังคับได้ ตลอดจนนโยบายนี้ และนโยบายแกนกลางด้านเนื้อหาของวิกิพีเดียทั้งสามนโยบาย คือ
 
ผู้เขียนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่<ref>ให้สันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนมีชีวิตอยู่เว้นแต่จะมีเหตุพิสูจน์เป็นอย่างอื่น เช่น ตามที่ปรากฎในแหล่งอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้ที่เสียชีวิตจากการประกาศให้เป็นผู้สาบสูญโดยผลของกฎหมายไม่อยู่ในบังคับของนโยบายนี้</ref> ลงไปในหน้าใด ๆ ของวิกิพีเดีย เนื้อหาเช่นนี้มีความละเอียดอ่อนสูง และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งกฎหมายทั้งหลายที่ใช้บังคับได้ ตลอดจนนโยบายนี้ และนโยบายแกนกลางด้านเนื้อหาของวิกิพีเดียทั้งสามนโยบาย คือ
* [[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มุมมองที่เป็นกลาง]]
* มี[[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา|แหล่งอ้างอิง]]ที่ครบถ้วน และคุณภาพสูง รวมทั้งสามารถพิสูจน์และตรวจสอบได้ว่าเป็นความจริง
* ไม่ใช่ผลงานใหม่ที่เขียนขึ้นเอง ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และเป็นบุคคลที่สาม
 
ผู้เขียนต้องทำให้บทความมีความถูกต้อง ต้องมั่นใจอย่างยิ่งว่า ได้ใช้[[WP:V|แหล่งอ้างอิง]]ที่มีคุณภาพสูง คำกล่าวอ้างและเนื้อหาที่ถูกคัดค้านหรือน่าจะถูกคัดค้านจะต้องมีการอ้างถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แล้วและเชื่อถือได้คอยประกอบอยู่ในบรรทัด เนื้อหาซึ่งเป็นที่โต้เถียงเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ (หรือบุคคลที่เพิ่งเสียชีวิตในบางกรณี) และไม่มีแหล่งอ้างอิง หรือใช้แหล่งอ้างอิงด้อยคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเชิงลบ เชิงบวก เป็นกลาง หรือเพียงชวนสงสัยก็ตาม '''ควรเอาออกทันที ไม่รอให้มีการอภิปรายเสียก่อน'''<ref>[[จิมมี เวลส์]] ผู้ก่อตั้งวิกิพีเดีย กล่าวว่า
<blockquote>"ผมอาจเน้นย้ำเรื่องนี้ได้ไม่หมด ดูเหมือนผู้เขียนบางคนจะลำเอียงอย่างเหลือร้ายว่า ข้อมูลเทียมบางประเภทที่เกิดจากการคาดคะเนโดยไร้แบบแผนอย่าง "ไปได้ยินมาจากที่ไหนสักที่" นั้น ให้ติดป้าย "ต้องการอ้างอิง" ก็พอ ผิดครับ ควรเอาออกทันควัน เว้นแต่สามารถหาแหล่งอ้างอิงได้ หลักนี้ใช้สำหรับข้อมูลทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่"</blockquote>
<blockquote>"I can NOT emphasize this enough. There seems to be a terrible bias among some editors that some sort of random speculative 'I heard it somewhere' pseudo information is to be tagged with a 'needs a cite' tag. Wrong. It should be removed, aggressively, unless it can be sourced. This is true of all information, but it is particularly true of negative information about living persons."</blockquote>
 
== แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ==
=== เนื้อหาที่ถูกโต้เถียงหรืออาจถูกโต้เถียง ===
นโยบายแหล่งที่มาของวิกิพีเดีย จากหน้า[[วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้|การพิสูจน์ยืนยันได้]] กล่าวเบื้องต้นว่าข้อความที่'''ถูกโต้เถียงหรือมีแนวโน้มว่าจะถูกโต้เถียง'''จะต้องนำมาจากแหล่งข้อมูลตีพิมพ์ที่น่าเชื่อถือโดยใช้การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา อ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจนและแม่นยำ เนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวย่อมถูกลบออก นโยายชีวประวัติบุคคลนี้เป็นการขยายนโยบายแหล่งที่มา โดยกำหนดว่า'''เนื้อหาใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ที่มีการโต้เถียง และไม่ระบุแหล่งอ้างอิงหรือใช้แหล่งอ้างอิงด้อยคุณภาพ ควรถูกลบออกทันทีโดยไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม''' ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะกล่าวถึงในแง่ลบ แง่บวก เป็นกลาง หรือเพียงตั้งข้อสังเกต ทั้งบทความชีวประวัติหรือในบทความอื่น เนื้อหาที่มีลักษณะของ[[การเขียนข่าวแทบลอยด์]]ไม่ควรนำมาเพิ่มในบทความ เมื่อเนื้อหาพิสูจน์ยืนยันได้และมีความสำคัญเพียงพอ เนื้อหาดังกล่าวก็ย่อมปรากฏในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าอยู่แล้ว
 
=== หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลปฐมภูมิในทางที่ผิด ===
ใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดในการใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นต้นว่า '''ห้ามใช้'''บันทึกคำให้การและบันทึกกระบวนพิจารณาของศาล หรือเอกสารราชการที่สนับสนุนข้อวินิจฉัยของบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ นอกจากนี้'''ห้ามใช้'''เอกสารราชการที่ให้ข้อมูลส่วนตัว อย่าง วันเกิด มูลค่าบ้าน ใบสั่ง ป้ายทะเบียน และที่อยู่
ดังที่กล่าวไปข้างต้น บุคคลที่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือข้อพิพาทนอกวิกิพีเดียกับบุคคลในบทความวิกิพีเดียไม่ควรแก้ไขบทความดังกล่าวอย่างยิ่ง
 
===ติดต่อมูลนิธิวิกิมีเดีย===
{{seealso|มูลนิธิวิกิมีเดีย}}
หากท่านไม่พอใจกับสิ่งที่ผู้เขียนหรือผู้ดูแลระบบดำเนินการในบทความชีวประวัติ ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิวิกิมีเดียได้โดยตรงตาม[[:foundation:Contact us|ลิงก์นี้]]
===มติจากมูลนิธิวิกิมีเดีย===
{{seealso|:Foundation:Resolution:Biographies of living people}}
123,708

การแก้ไข