ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เห็ดเผาะ เชิญยิ้ม"

วันเกิด
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(วันเกิด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| birthname = อัญชลี พุดทรัพย์
| nickname = เชอรี่
| birthdate = {{วันเกิด-อายุ|2525|3|18}})
| location = [[อำเภอเมืองสุพรรณบุรี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดสุพรรณบุรี]]
| deathdate =