เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

วันเกิด
| birthname = อัญชลี พุดทรัพย์
| nickname = เชอรี่
| birthdate = {{วันเกิด-อายุ|2525|3|18}})
| location = [[อำเภอเมืองสุพรรณบุรี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดสุพรรณบุรี]]
| deathdate =