ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาสค์ไรเดอร์จีโอ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
:;คาโดยะ สึคาสะ (門矢 士) / มาสค์ไรเดอร์ดีเคด (นีโอดีเคดไดรเวอร์ Ver.)
:มาสค์ไรเดอร์ในปี 2009 ผู้เดินทางข้ามมิติไปยังโลกต่าง ๆ เขาถูกขนานนามว่าเป็นผู้ทำลายล้าง ปรากฏตัวในฐานะฝ่ายเดียวกับไทม์แจ็คเกอร์ เดิมทีเขาสามารถใช้พลังของมาสค์ไรเดอร์รุ่นพี่ทั้ง 9 คนได้ แต่ในการกลับมาครั้งนี้ สึคาสะมาพร้อมกับไดรเวอร์รุ่นใหม่ นีโอดีเคไดรเวอร์ ที่สามารถใช้พลังของมาสค์ไรเดอร์รุ่นหลังจากตัวเขาได้ตั้งแต่ ดับเบิ้ล จนถึง บิลด์ หลังจากเสียเปรียบให้จิโอและเกซที่สู้แบบแท็คทีม เขาก็หายตัวไปในประตูมิติพร้อมกับกล่าวว่าจะกลับมาใหม่
:;ไคโต ไดคิ (海東大樹) / มาสค์ไรเดอร์ดิเอนด์ (นีโอเอนด์ไดรเวอร์นีโอดิเอนด์ไดรเวอร์ Ver.)
;[[มาสค์ไรเดอร์ริวคิ]]
:ปรากฏตัวใน EP21 กับ EP22
25

การแก้ไข