ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประเทศเรียงตามมูลค่าทุนสำรองระหว่างประเทศ"

| 11 || {{SGP}} || 293,889 || มกราคม พ.ศ. 2562<ref>{{cite web|url=http://www.mas.gov.sg/Statistics/Reserve-Statistics/Official-Foreign-Reserves.aspx|title=Official Foreign Reserves|first=Reading|last=Room|website=Mas.gov.sg|accessdate=5 สิงหาคมust พ.ศ. 2561}}</ref>
|-
| 12 || {{THA}} || 209212,911540 || มกราคมกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562<ref>{{cite web|url=http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=80&language=ENG|title=Bank of Thailand (Statistical Data)|website=2.bot.or.th|accessdate=17 กรกฎาคมกุมภาพันธ์ พ.ศ. 25612562}}</ref>
|-
| 13 || {{DEU}} || 196,261 || ธันวาคม พ.ศ. 2561<ref>[https://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/ESCB_statistics/International_reserves/eszb_table_view_node.html?statisticId=assets Official reserve assets, other foreign currency assets and related short-term liabilities] Deutsche Bundesbank</ref>
2,875

การแก้ไข