ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงบ ทิพย์มณี"

สงบ ทิพย์มณี เกิดเมื่อวันที่ [[17 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2481]]<ref>[http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000002666/info/asset ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง]</ref> มีศักดิ์เป็นญาติผู้น้อง นาย[[เชื้อ ทิพย์มณี]] อดีต ส.ส. สงขลา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จาก [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] สมรสกับ นางเสริมสุข ทิพย์มณี (สกุลเดิม พลพิบูลย์)
 
นายสงบ ทิพย์มณี ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 สิริอายุรวม 80 ปี<ref>[https://mgronline.com/south/detail/9620000010740 เชิญร่วมรดน้ำศพ “สงบ ทิพย์มณี” อดีต ส.ส.สงขลา 4 สมัย ในวันที่ 2 ก.พ. 62 ณ วัดแหลมทราย]</ref>
 
== งานการเมือง ==