ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนื้อตายเหตุขาดเลือด"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประเภทของเนื้อตายเหตุขาดเลือด ==
เนื้อตายเหตุขาดเลือดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามปริมาณ[[เลือดออก]]
* [[White infarction]] มักเกิดกับอวัยวะทึบ เช่น [[หัวใจ]] [[ม้าม]] หรือ[[ไต]] สิ่งอุดกั้นหลอดเลือดมักเป็น[[เกล็ดเลือด]] และอวัยวะที่เกิดภาวะนี้จะมีสีขาวหรือซีด
* [[Red infarction]] มักเกิดกับ[[ปอด]] การอุดกั้นมักประกอบด้วย[[เม็ดเลือดแดง]]และ[[ไฟบริน]]
 
2,629

การแก้ไข