ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงในประเทศไทย"

* [[กระทรวงวัง]] มีหน้าที่บังคับบัญชาการในพระบรมมหาราชวัง
* [[กระทรวงการคลัง]] มีหน้าที่จัดการอันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ และการพระคลัง
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พานิชการ]] มีหน้าที่จัดการไร่นา
 
เพื่อให้เหมาะสมกับสมัย จึงได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของกระทรวงบางกระทรวง และเพิ่มอีก 4 กระทรวง รวมเป็น 10 กระทรวง คือ
7

การแก้ไข