ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรคของซีลิแอ็ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox medical condition (new)
| name = โรคของซีลิแอ็ก (Coeliac disease)
| image = Coeliac path.jpg
| caption = [[เนื้อ]]ที่ตัดจาก[[ลำไส้เล็ก]]ออกตรวจ แสดงลักษณะของ coeliac disease คือมีส่วนยื่นที่ทื่อลง (blunting of villi) ส่วนม้วนเข้าที่ใหญ่เกิน (crypt hypertrophy) และลิมโฟไซต์เข้าไปในส่วนม้วนเข้า (lymphocyte infiltration of crypt)
18,833

การแก้ไข