ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:Coeliac disease"

Drgarden ย้ายหน้า พูดคุย:Coeliac disease ไปยัง พูดคุย:โรคของซีลิแอ็ก: ชื่อโรคภาษาไทย ตาม ICD-10 TM
(Drgarden ย้ายหน้า พูดคุย:Coeliac disease ไปยัง พูดคุย:โรคของซีลิแอ็ก: ชื่อโรคภาษาไทย ตาม ICD-10 TM)
ป้ายกำกับ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(ไม่แตกต่าง)
18,832

การแก้ไข