ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทุ่งเสลี่ยม"

 
== สถานที่สำคัญ ==
# วัดกลางดง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุ[[พระบรมสารีริกธาตุ]] ลักษณะมียอดเจดีย์ 5 ยอด [[ศิลปะพม่ามอญ]] มีมณฑป อนุสาวรีย์ของครูบาศรีวิชัย
# [[วัดทุ่งเสลี่ยม]] [[หลวงพ่อศิลา]]
# [[วัดพิพัฒน์มงคล]] [[พระพุทธสุโขโพธิ์ทอง]] (หลวงพ่อทองคำ)
2,875

การแก้ไข