ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่"

ย้อนการแก้ไขที่ 8169938 สร้างโดย พงษ์ศักดิิ์ (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8169938 สร้างโดย พงษ์ศักดิิ์ (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่ ''' (สกุลเดิม: ณ เชียงตุง; พ.ศ. 2456 −15 มกราคม พ.ศ. 2546) เป็นพระธิดาใน[[เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง]] เจ้าผู้ครองนครเชียงตุงที่ 40 ประสูติแต่เจ้านางบัวทิพย์หลวง ต่อมาเจ้าสุคันธาสมรสกับ[[เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่]] พระโอรสของ[[เจ้าแก้วนวรัฐ]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่คนสุดท้าย ประดุจสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่าง[[เชียงตุง]]-[[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
 
== พระประวัติ ==
=== ชีวิตตอนต้น ===
เจ้าสุคันธาเป็นพระธิดาใน[[เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง]]ประสูติแต่เจ้านางบัวทิพย์หลวง ณ หอหลวงเมืองเชียงตุง โดยพระชนนีมีตำแหน่งเป็น "นางฟ้า"<ref name= "ศิลปะ">{{cite web |url= https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/article_6687 |title= เจ้านางสุคันธา ณ เชียงใหม่ สายใยรักสองราชสำนัก เชียงใหม่-เชียงตุง |author= สมโชติ อ๋องสกุล |date= 22 กุมภาพันธ์ 2560 |work= ศิลปวัฒนธรรม |publisher=|accessdate= 10 กันยายน 2560 }}</ref> ทั้งเป็นลูกหลานข้าราชการในเชียงตุง และเป็นหลานตาพระยาแขก (ผู้ทำหน้าที่นำเจ้าฟ้าเมืองอื่นมาคำนับเจ้าฟ้าเชียงตุง)<ref name= "เอ็มไทย">{{cite web |url= http://talk.mthai.com/inbox/364820.html |title= คำให้สัมภาษณ์เจ้านางองค์สุดท้ายของเชียงตุง |author=|date= มกราคม 2556 |work= เอ็มไทย |publisher=|accessdate= 10 กันยายน 2560 }}</ref> เจ้าสุคันธาจะเรียกเจ้าพ่อว่า "ฟ้าหม่อม"<ref name= "ศิลปะ"/> มีพี่น้องร่วมมารดาคือ เจ้าแว่นแก้ว, [[เจ้าแว่นทิพย์ ณ เชียงตุง|เจ้าแว่นทิพย์]], เจ้าสิงห์ไชย และเจ้าแก้วเมืองมา<ref name= "ศิลปะ"/>
 
=== สมรส ===
เจ้าสุคันธาได้รับการสู่ขอจาก[[เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่]] พระโอรสของ[[เจ้าแก้วนวรัฐ]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ โดยที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลังจากหมั้นได้แปดเดือนก็สมรสกัน<ref name= "เอ็มไทย"/> ณ หอคำเชียงตุง โดยมีเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงและเจ้านางปทุมมาเทวีเป็นเจ้าภาพเมื่อปี พ.ศ. 2476 ทั้งมีข้าหลวงอังกฤษผู้กำกับราชการนครเชียงตุงร่วมเป็นเกียรติในงาน<ref name= "ศิลปะ"/> หลังสมรสได้สิบวันได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่โดยมี[[เจ้าฟ้าสิริสุวรรณราชยสสรพรหมลือ|เจ้าฟ้าพรหมลือ]]กับเจ้านางบุญยวง (พระชายาของเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง) เสด็จมาส่ง<ref name= "เอ็มไทย"/> โดยเจ้าสุคันธามีลูกกับเจ้าอินทนนท์ 5 คน ได้แก่
# เจ้ารัตนนินดนัย ณ เชียงใหม่
# เจ้าวิไลวรรณ ณ เชียงใหม่
# เจ้าวีระยุทธ ณ เชียงใหม่
 
=== พิราลัยเสียชีวิต ===
เจ้าสุคันธาถึงแก่พิราลัยเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 สิริอายุ 93 ปี พระศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่[[วัดเจดีย์หลวง]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]], [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]], [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] และ[[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี]]พระราชทานพวงมาลา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าไตร 5 ชุด พร้อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ ฌาปนกิจสถานสันกู่เหล็กเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2546<ref name= "ศิลปะ"/>
 
== อ้างอิง ==