ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
และในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2541 นโยบายการออกนอกระบบก็ได้เป็นข้อตกลงหนึ่งที่ผูกพันกับสัญญาการกู้ยืมเงินกับ[[ธนาคารพัฒนาเอเชีย]] โดย[[รัฐบาลไทย|รัฐบาล]]มุ่งหมายลดงบประมาณในส่วนราชการให้สามารถเลี้ยงตนเองและบริหารงบประมาณเองได้ ในช่วงปี พ.ศ. 2542 เริ่มมีการเสนอให้มหาวิทยาลัยหรือ[[คณะวิชา]]ที่ตั้งขึ้นใหม่ "ออกนอกระบบ" ราชการ และมีการหยุดรับ[[ข้าราชการพลเรือนสามัญ|ข้าราชการ]]เข้ามาใน[[มหาวิทยาลัยรัฐ]]เดิมทั้งหมด ตำแหน่งที่บรรจุเข้ามาใหม่ เรียกว่า "[[พนักงานมหาวิทยาลัยไทย|พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา]]" ซึ่งมีกรอบเงินเดือนและสวัสดิการแตกต่างจากข้าราชการเดิม และหากผู้ที่เกษียณราชการไปให้ตำแหน่งและเงินเดือนนั้นเปลี่ยนเป็นตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในตำแหน่งเริ่มบรรจุใหม่เท่านั้น
 
ในรัฐบาล[[ทักษิณ ชินวัตร]] เริ่มมีความพยายามนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอีกครั้งแต่มีการคัดค้าน ดังนั้นจึงยังไม่มีการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบในช่วงนี้ ต่อมาในสมัยรัฐบาล[[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์]] โดย[[วิจิตร ศรีสอ้าน|ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน]] [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]] ก็ได้เสนอ[[คณะรัฐมนตรีไทย|คณะรัฐมนตรี]]และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ผ่านร่าง[[พระราชบัญญัติ]]มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
 
== รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ==
== การวิพากษ์วิจารณ์ ==
การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น เป็นประเด็นขัดแย้ง มีการล่ารายชื่อคัดค้าน<ref>[http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9500000138408
"คุณหญิงจารุวรรณ"นำทัพค้านจุฬาฯ ออกนอกระบบ], Manager Online - ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์</ref> จนกระทั่งวาระสุดท้ายของการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ที่กรรมการ[[สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ร่วมกับ[[ตุลย์ สิทธิสมวงศ์|ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์]] ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดค้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการผ่านร่างพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... อย่างเร่งรีบโดยไม่ฟังเสียงประชาคมจุฬาฯ นอกจากนี้ยังเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งนักวิชาการ นักการศึกษา รวมถึงนิสิต นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป โดยประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นจะวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ<ref>เอกสารเผยแพร่ ม.นอกระบบ โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย</ref>
 
=== ข้อดี ===
1,552

การแก้ไข