ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2ndoct/Peggy Whitson"

หน้าใหม่: {{short description|American biochemistry researcher and NASA astronaut }} {{Use mdy dates|date=December 2015}} {{Infobox astronaut | name = Peggy Annette Whits...
(หน้าใหม่: {{short description|American biochemistry researcher and NASA astronaut }} {{Use mdy dates|date=December 2015}} {{Infobox astronaut | name = Peggy Annette Whits...)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(ไม่แตกต่าง)
803

การแก้ไข