ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิออน ธนสินทรัพย์"

 
; บริษัทย่อยในประเทศ
* บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 48.75 บริษัทภายใต้โครงการแปล[[สินทรัพย์]]เป็น[[หลักทรัพย์]]
* บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัท[[นายหน้าประกันชีวิต]]และ[[นายหน้าประกันวินาศภัย]]
 
* บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทติดตามหนี้
; บริษัทย่อยต่างประเทศ
* AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC ถือหุ้นร้อยละ 80.00 บริษัท[[สินเชื่อ]]รายย่อยใน[[ประเทศกัมพูชา]]
* บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทสินเชื่อรายย่อยใน[[ประเทศพม่า]]
* บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทสินเชื่อรายย่อยใน[[ประเทศลาว]]