ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิออน ธนสินทรัพย์"

 
; บริษัทอื่น
* บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 5.23 ค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ร้านแมกซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต และแมกซ์แวลูทันใจ<ref>[https://www.prachachat.net/marketing/news-118777 “อิออน” ยึดไทยฮับลงทุนอาเซียน ระดมโมเดล “ค้าปลีก” บุกรอบทิศ]</ref>
* PT. AEON Credit Service Indonesia Company ถือหุ้นร้อยละ 5.18 บริษัทสินเชื่อรายย่อยใน[[ประเทศอินโดนีเซีย]]
* บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 3.33 บริษัทระบบสารสนเทศ [[ประเทศฟิลิปปินส์]]