ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อน้ำตกในประเทศไทย"

→‎เชียงใหม่: อัพเดทล่าสุด
(→‎เชียงใหม่: อัพเดทล่าสุด)
===[[เชียงใหม่]]===
* [[น้ำตกกอมแป]] ตำบลมืดกา [[อำเภอดอยเต่า]]
*[[น้ำตกแม่เตี๊ยะ|น้ำตกขุนแปะ]] ([[อุทยานแห่งชาติออบหลวง]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกขุนป๋วย]] ([[อุทยานแห่งชาติออบขาน]]) [[อำเภอหางดง]]
* [[น้ำตกขุนวิน]] ([[อุทยานแห่งชาติออบขาน]]) [[อำเภอหางดง]]
* [[น้ำตกตะกอคะ]] ตำบลสบโขง [[อำเภออมก๋อย]]
* [[น้ำตกตาดโว้|น้ำตกตาดโจ้]] ตำบลบ้านแปะ [[อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกตาดหมอก-ตาดเหมย]] ตำบลแม่อาย [[อำเภอแม่อาย]]
*[[น้ำตกแม่เตี๊ยะ|น้ำตกตาดเหมย]] [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกตาดหมอก-วังฮาง]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย]])
* [[น้ำตกตาดหมอกฟ้า]] หรือ [[น้ำตกหมอกฟ้า]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย]]) [[อำเภอแม่แตง]]
* [[น้ำตกโป่งดิน]] ตำบลอมก๋อย [[อำเภออมก๋อย]]
* [[น้ำตกผาตั้ง]] ตำบลป่าตุ้ม [[อำเภอพร้าว]]
*[[น้ำตกสิริภูมิ|น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง)]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกผาลาด(จังหวัดเชียงใหม่)]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย]]) [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]]
*[[น้ำตกแม่เตี๊ยะ|น้ำตกธารธรรม]] ([[อุทยานแห่งชาติออบหลวง]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกมณฑาธาร]] หรือ [[น้ำตกสันป่ายาง]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย]]) [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]]
* [[น้ำตกมรกต]] ([[อุทยานแห่งชาติออบขาน]]) [[อำเภอหางดง]]
* [[น้ำตกมหิดล]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย]]) [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]]
* [[น้ำตกม่อนหินไหล]] ตำบลแม่ปั๋ง [[อำเภอพร้าว]]
*[[น้ำตกสิริภูมิ|น้ำตกเมืองอาง]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
*[[น้ำตกแม่จอน|น้ำตกแม่กลาง]] ([[อุทยานแห่งชาติออบหลวง|อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกแม่กำปอง]] ตำบลห้วยแก้ว [[อำเภอแม่ออน]]
* [[น้ำตกแม่คงคา]] ตำบลกองแขก [[อำเภอแม่แจ่ม]]
* [[น้ำตกแม่จอน]] ([[อุทยานแห่งชาติออบหลวง]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกแม่ตะไคร้]] ([[อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้]]) [[อำเภอแม่ออน]]
* [[น้ำตกแม่เตียน]] ([[อุทยานแห่งชาติออบขาน]]) [[อำเภอหางดง]]
* [[น้ำตกแม่เตี๊ยะ]] ([[อุทยานแห่งชาติออบหลวง]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกแม่นาเปอะ]] ([[อุทยานแห่งชาติขุนขาน]]) [[อำเภอสะเมิง]]
* [[น้ำตกแม่บัวคำ]] ([[อุทยานแห่งชาติออบหลวง]]) [[อำเภอฮอด]]
*[[น้ำตกสิริภูมิ|น้ำตกแม่ปอน]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกแม่มูด]] ([[อุทยานแห่งชาติออบขาน]]) [[อำเภอหางดง]]
* [[น้ำตกแม่ยะ]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกแม่ละงองดอยจอมหด]] ตำบลน้ำแพร่ [[อำเภอพร้าว]]
* [[น้ำตกแม่ลานคำ]] ตำบลสะเมิงใต้ [[อำเภอสะเมิง]]
*[[น้ำตกแม่เตี๊ยะ|น้ำตกลานเสด็จ]] ([[อุทยานแห่งชาติออบหลวง|อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|บ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกแม่วาง]] ([[อุทยานแห่งชาติออบขาน]]) [[อำเภอหางดง]]
* [[น้ำตกแม่สา]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย]]) [[อำเภอแม่ริม]]
* [[น้ำตกแม่แอบ]] ตำบลบ้านทับ [[อำเภอแม่แจ่ม]]
*[[น้ำตกสิริภูมิ|น้ำตกวังควาย]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
*[[น้ำตกแม่เตี๊ยะ|น้ำตกวังคำ]] [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง]]
*[[น้ำตกสิริภูมิ|น้ำตกวังม่วง (น้ำตกห้วยวังม่วง)]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกวังควายเผือก]] ตำบลสบโขง [[อำเภออมก๋อย]]
* [[น้ำตกวังชมพู]] ตำบลป่าตุ้ม [[อำเภอพร้าว]]
* [[น้ำตกวชิรธาร]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกศรีสังวาลย์]] ([[อุทยานแห่งชาติผาแดง]]) [[อำเภอเชียงดาว]]
* [[น้ำตกสิริภูมิ|น้ำตกสบแอบ]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
*[[น้ำตกแม่เตี๊ยะ|น้ำตกแสงจันทร์]] [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง]]
*[[น้ำตกสิริภูมิ|น้ำตกสิริธาร]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
*[[น้ำตกสิริภูมิ]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
*[[น้ำตกสิริภูมิ|น้ำตกห้วยก๊างผา]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์]]) [[อำเภอจอมทอง|ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกห้วยแก้ว]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย]]) [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]]
* [[น้ำตกห้วยตาด]] ([[อุทยานแห่งชาติขุนขาน]]) [[อำเภอสะเมิง]]
* [[น้ำตกห้วยผาตีน]] ตำบลป่าเมี่ยง [[อำเภอดอยสะเก็ด]]
* [[น้ำตกห้วยเมี่ยง]] ([[อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา]]) [[อำเภอไชยปราการ]]
*[[น้ำตกแม่เตี๊ยะ|น้ำตกห้วยห้า]] [[อำเภอจอมทอง|ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง]]
* [[น้ำตกห้วยอมแตง]] ([[อุทยานแห่งชาติขุนขาน]]) [[อำเภอสะเมิง]]
* [[น้ำตกห้วยฮ้อม]] ([[อุทยานแห่งชาติขุนขาน]]) [[อำเภอสะเมิง]]
ผู้ใช้นิรนาม