ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยพะเยา"

 
== พื้นที่มหาวิทยาลัย ==
[[ไฟล์:H75b744.jpg|360px|thumb|ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา]]
[[ไฟล์:Phaya Ngam Muang Auditorium UP.jpg|360px|thumb|หอประชุมพญางำเมือง]][[ไฟล์:OfficeofPresidentUP.jpg|360px|thumb|อาคารสำนักงานอธิการบดี]]
[[ไฟล์:OfficeofPresidentUP2010.jpg|360px|thumb|อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึกแหลม) ก่อนมีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553]]
ผู้ใช้นิรนาม