ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยพะเยา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
 
== พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ==
[[ไฟล์:1stGraduationCeremonyUP.jpg|400350px|thumb|สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาครั้งแรก ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557]]
ปัจจุบัน [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพิธีต่างๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกปีนับแต่แรกเริ่มก่อตั้งจวบจนกาลปัจจุบัน โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
=== ครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง ===
ผู้ใช้นิรนาม