ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี"

เก็บกวาด
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(เก็บกวาด)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
== ประวัติการทำงาน ==
 
* <span class="s1"></span>2517 - 2528 เจ้าหน้าที่ควบคุมผังรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5<span class="s1"></span>
* <span class="s4"></span>2523 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด<span class="s4"></span>
* <span class="s4"></span>2539 - ปัจจุบัน รองประธาน บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด<span class="s4"></span>
 
* <span class="s4"></span>2544 - ปัจจุบัน นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ และกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์<span class="s4"></span>
* <span class="s4"></span>2544 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)<span class="s4"></span>
 
* <span class="s4"></span>2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เฮ้าส์ออฟการ์ตูน จำกัด<span class="s4"></span>
* <span class="s4"></span>2556 - ปัจจุบัน กรรมการWorld Kindness Thailand (WKT)<span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span>
 
=== '''งานต่อสังคม''' ===
 
* <span class="s3"></span>เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันกลุ่มเพื่อนร่วมโลก ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานใน บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เพื่อช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ<span class="s3"></span>
* <span class="s3"></span>เป็นผู้ริเริ่มให้รายการต่างๆ ของ เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย ทั้งหมด คือ เจาะใจ, พราว และ คริสดิลิเวอรี่ เป็นต้น เพื่อระดมเงินทุนและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปี 2554 <span class="s1"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s1"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span>
 
== เกียรติคุณ ==
 
* <span class="s3"></span>2552 โล่ประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2552 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์<span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span>
* 2556 โล่ประกาศเกียรติคุณอักษรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์
* <span class="s3"></span>2556 โล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสน<span class="s3"></span>า จากสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช<span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span>
 
*2556 โล่ประกาศเกียรติคุณอักษรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
* <span class="s3"></span>2556 โล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสน<span class="s3"></span>า จากสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช<span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span>
* <span class="s3"></span>25562558 โล่ประกาศเกียรติคุณอักษรศาสตร์แม่ดีเด่น ประจำปี 2556 จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในส่งเสริมความเจริญของพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี<span class="s3"></span><span class="s3"></span><spanพุทธศาสนา class="s3"></span>วัดยานนาวา
* <span class="s3"></span>2559 รางวัลสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum 2016)<ref>http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5421&filename=index</ref><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span>
 
* 2560 โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
* <span class="s3"></span>2558 โล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น จากสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา วัดยานนาวา<span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span>
* 2562 [[รางวัลเสาอโศก|ร]]างวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม จาก ประจำปี 2562 จากสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย<ref>https://cufreshy12.com/archives/3795</ref>
 
* <span class="s3"></span>2559 รางวัลสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum 2016)<ref>http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5421&filename=index</ref><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span>
 
* 2560 โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
* 2562 [[รางวัลเสาอโศก|ร]]างวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม จาก ประจำปี 2562 จากสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย<ref>https://cufreshy12.com/archives/3795</ref>
 
== อ้างอิง ==
803

การแก้ไข