ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8166709 โดย Nathanik: ผู้ใช้ใหม่พยายามปรับปรุงบทความด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{ลบ|[[วิกิพีเดีย:อัตชีวประวัติ]]}}
{{อย่าเพิ่งลบ|เป็นผลงานที่ทำขึ้นระหว่าง [[:meta:Wikimedians in Thailand/Activities/Wiki4Women2019|Edit-a-thon]] ระหว่าง User Group กับ UNESCO รอการปรับปรุงให้พ้นจากลักษณะของเรซูเม}}
{{อย่าเพิ่งลบ|เป็นผลงานที่ทำขึ้นระหว่าง [[:meta:Wikimedians in Thailand/Activities/Wiki4Women2019|Edit-a-thon]] ระหว่าง User Group กับ UNESCO รอการปรับปรุงให้พ้นจากลักษณะของเรซูเม}}<span class="s1"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s1"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span>'''จำนรรค์  ศิริตัน  หนุนภักดี''' เป็นประธานกรรมการ บริษัท [[เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย|เ]]จ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด กรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ<ref>{{Cite web|title=บุคลากรเกียรติคุณ|url=https://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/100years/Personnel.php?id=130&group=2556|website=www.arts.chula.ac.th|access-date=2019-03-08}}</ref> อนุกรรมการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล <ref>http://www.nationmultimedia.com/detail/Corporate/30244712</ref>นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ กรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์<ref>https://www.posttoday.com/politic/report/325922</ref> กรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง กรรมการบริษัท เฮ้าส์ออฟการ์ตูน จำกัด และWorld Kindness Thailand (WKT)
 
{{อย่าเพิ่งลบ|เป็นผลงานที่ทำขึ้นระหว่าง [[:meta:Wikimedians in Thailand/Activities/Wiki4Women2019|Edit-a-thon]] ระหว่าง User Group กับ UNESCO รอการปรับปรุงให้พ้นจากลักษณะของเรซูเม}}<span class="s1"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s4"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s1"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span><span class="s3"></span>'''จำนรรค์  ศิริตัน  หนุนภักดี''' เป็นประธานกรรมการ บริษัท [[เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย|เ]]จ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด กรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ<ref>{{Cite web|title=บุคลากรเกียรติคุณ|url=https://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/100years/Personnel.php?id=130&group=2556|website=www.arts.chula.ac.th|access-date=2019-03-08}}</ref> อนุกรรมการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล <ref>http://www.nationmultimedia.com/detail/Corporate/30244712</ref>นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ กรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์<ref>https://www.posttoday.com/politic/report/325922</ref> กรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง กรรมการบริษัท เฮ้าส์ออฟการ์ตูน จำกัด และWorld Kindness Thailand (WKT)
 
เป็นผู้ริเริ่ม[[รางวัลนาฏราช]] ในฐานะนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรางวัลเดียวที่คณะกรรมการตัดสินเป็นบุคคลในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
803

การแก้ไข