ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จรัล มโนเพ็ชร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# บ้านบนดอย
# เอื้องผึ้ง-จันผา (มีเพลงฮิตที่สุด คือ [[รางวัลแด่คนช่างฝัน]])
# เสียงซึงสู่พิณเปี้ยะ
# ไม้กลางกรุง
# ตำนานโฟล์ค
ผู้ใช้นิรนาม