ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ"

* [[สถานีรถไฟนครราชสีมา]] - สถานีที่ใหญ่ที่สุดในเส้นทาง มีทางรถไฟแยกไป[[กองบัญชาการช่วยรบที่ 2]] (บชร.2) ปัจจุบันยังใช้งานอยู่
* [[สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ]] - ชุมทางแยกระหว่างสายตอนบนกับตอนล่าง อยู่ใกล้กับ[[กองบัญชาการช่วยรบที่ 2]] (บชร.2) มากที่สุด
* [[สถานีรถไฟบุรีรัมย์]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดบุรีรัมย์]] มี[[ทางรถไฟสายเขากระโดง|ทางรถไฟแยกไปลานหินเขากระโดง]] ปัจจุบันยังใช้งานอยู่
* [[สถานีรถไฟสุรินทร์]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดสุรินทร์]]
* [[สถานีรถไฟศรีสะเกษ]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดศรีสะเกษ]]
* [[สถานีรถไฟจัตุรัส]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดชัยภูมิ]]
* [[สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่]] - ชุมทางรถไฟระหว่างสายลำนารายณ์และสายตอนบนหลัก
* [[สถานีรถไฟขอนแก่น]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดขอนแก่น]] ยกเลิกอาคารสถานีเดิมเมื่อปี 2560<ref>{{cite web|url=http://www.workpointtv.com/news/26494|title=ทุบ 20 มี.ค. 2560 สถานีรถไฟขอนแก่นอายุ 82 ปี เตรียมสร้างสถานีรถไฟรางคู่สุดทันสมัย|accessdate=11 มีนาคม 2562}}</ref> และเปิดใช้งานในรูปแบบสถานียกระดับเมื่อปี 2562 เพื่อรองรับรถไฟทางคู่
* [[สถานีรถไฟขอนแก่น]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดขอนแก่น]]
* [[สถานีรถไฟอุดรธานี]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดอุดรธานี]]
* [[สถานีรถไฟหนองคาย]] - สถานีปลายทางเส้นทางตอนบน มีทางรถไฟไปยัง[[ประเทศลาว]] เชื่อมต่อที่[[สถานีรถไฟท่านาแล้ง]]
28,746

การแก้ไข