ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| caption = [[สถานีรถไฟอุบลราชธานี]]
| type = [[รถไฟระหว่างเมือง]]
| system = [[รถไฟทางไกล]] <br>ของ[[การรถไฟแห่งประเทศไทย]]
| status = เปิดให้บริการ {{เทาเล็ก|(บ้านภาชี–อุบลราชธานี, ถนนจิระ–หนองคาย–ท่านาแล้ง, แก่งคอย–บัวใหญ่)}}<br>โครงการส่วนต่อขยาย {{เทาเล็ก|(บ้านไผ่–นครพนม)}}
| locale = [[#จังหวัด และอำเภอที่ผ่าน|ดูในบทความ]]
| locale =
| start = {{สรฟ|ชุมทางบ้านภาชี}}
| end = {{สรฟ|อุบลราชธานี}}<br>{{สรฟ|ท่านาแล้ง}}
| operator = [[การรถไฟแห่งประเทศไทย]]<br>และบริษัทเอกชนในส่วนของสถานีขนถ่ายสินค้า
| character =
| depot = [[โรงรถจักรดีเซลแก่งคอย]]<br>[[โรงรถจักรดีเซลนครราชสีมา]]<br>[[โรงรถจักรดีเซลอุบลราชธานี]]
| stock =
| linelength = {{km to mi|575|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} (ถึงกรุงเทพฯ–อุบลราชธานี)<br/>{{km to mi|627.5|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} (ถึงกรุงเทพฯ–หนองคาย)
| tracklength =
| notrack =
| gauge = [[ราง 1 เมตร]] ทางเดี่ยว<br/>{{เทาเล็ก|(ถนนจิระ–อุบลราชธานี, ขอนแก่น–หนองคาย, แก่งคอย–บัวใหญ่)}}<br/>[[ราง 1 เมตร]] ทางคู่<br/>{{เทาเล็ก|(เปิดให้บริการ: บ้านภาชี–มาบกะเบา)}}<br/>{{เทาเล็ก|(กำลังก่อสร้าง: มาบกะเบา–ถนนจิระ–ขอนแก่น)}}
| gauge = [[ราง 1 เมตร]] ทางเดี่ยว<br>(ระหว่างโครงการก่อสร้างทางคู่)
| minradius =
| racksystem =
29,734

การแก้ไข