ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ = ทั่วราชอาณาจักร
| กองบัญชาการ = 224 [[ถนนพระรามที่ 9]] แขวงห้วยขวาง [[เขตห้วยขวาง]] 10320 218/1 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงพญาไท [[เขตพญาไท]] กรุงเทพมหานคร 1040010320
218/1 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงพญาไท [[เขตพญาไท]] กรุงเทพมหานคร 10400
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
ผู้ใช้นิรนาม