ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน"

== พระบรมวงศานุวงศ์ ==
* '''พระราชบิดา''':  [[องค์ชายรัชทายาทอึยคยอง]]  (이장 의경세자, 1438-September 2, 1457) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็น พระเจ้าท็อกจง (덕종)
* '''พระราชมารดา'''  : [[พระนางอินซู|พระนางโซฮเย]] สกุลฮัน แห่งช็องจูชองจู  (안순왕후 한씨 ,1437(?)-December 23, 1504) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็น สมเด็จพระพันปีหลวงอินซู  (인수대비 ,仁粹大妃)
 
*'''พระมเหสี'''
ผู้ใช้นิรนาม