ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2ndoct/กระบะทราย 4"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
นักสังคมวิทยาอลัน จี จอห์นสันกล่าวไว้ว่า "ความเกลียดชังผู้หญิงเป็นทัศนคติทางวัฒนธรรมของความเกลียดชังหญิงเนื่องจากพวกเธอเป็นหญิง" อลันอ้างว่า
 
ความเกลียดชังผู้หญิงเป็นส่วนสำคัญของความอยุติธรรมทางเพศและอุดมการณ์และเป็นพื้นฐานของการกดขี่ผ้หญิงในสังคมที่ชายเป็นใหญ่ ความเกลียดชังผู้หญิงได้แสดงออกมาได้หลายทาง ตั้งแต่เรื่องตลกจนถึงสื่อลามกจยกระทั่งความรุนแรงและการดูถูกตัวเองที่ผู้หญิงรู้สึกกับร่างการของพวกเธอ{{quote|ความเกลียดชังผู้หญิงเป็นส่วนสำคัญของความอยุติธรรมทางเพศและอุดมการณ์และเป็นพื้นฐานของการกดขี่ผ้หญิงในสังคมที่ชายเป็นใหญ่ ความเกลียดชังผู้หญิงได้แสดงออกมาได้หลายทาง ตั้งแต่เรื่องตลกจนถึงสื่อลามกจน กระทั่งความรุนแรงและการดูถูกตัวเองที่ผู้หญิงรู้สึกกับร่างการของพวกเธอ<ref>{{cite journal | url = https://books.google.com/?id=V1kiW7x6J1MC&pg=PA197&dq=allan+johnson+misogyny#v=onepage&q&f=false | title = The Blackwell dictionary of sociology: A user's guide to sociological language | isbn = 978-0-631-21681-0 | author1 = Johnson | first1 = Allan G | year = 2000 | accessdate = November 21, 2011}}, ("ideology" in all small capitals in original).</ref>}}พจนานุกรมได้อธิบายความหมายของคำว่า misogyny ว่าคือความเกลียดชังผู้หญิง<ref>''The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles'' (Oxford: Clarendon Press (Oxford Univ. Press), [4th] ed. 1993 ({{ISBN|0-19-861271-0}})) (''SOED'') ("[h]atred of women").</ref><ref>''The American Heritage Dictionary of the English Language'' (Boston, Mass.: Houghton Mifflin, 1992 ({{ISBN|0-395-44895-6}})) ("[h]atred of women").</ref><ref>''Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged'' (G. & C. Merriam, 1966) ("a hatred of women").</ref> และความเกลียด ไม่ชอบ หรือไม่ไว้ใจผู้หญิง<ref>''Random House Webster's Unabridged Dictionary'' (N.Y.: Random House, 2d ed. 2001 ({{ISBN|0-375-42566-7}})).</ref>
 
== นักปรัชญาและนักคิด (ศตวรรษที่ 17 - 20) ==
803

การแก้ไข