ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคเศรษฐกิจใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(https://www.nep.or.th)
|หัวหน้าพรรค = [[มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์]]
|เลขาธิการ = ภาสกร เงินเจริญกุล
|รองเลขาธิการ = องอาจ วนามากสมบัติ
|รองหัวหน้าพรรค = สุภดิช อากาศฤกษ์ <br> นิยม วิวรรธนดิษฐกุล <br> เนติภูมิ ริยาพันธ์
|โฆษก = ประพันธ์ เอี่ยมศิริ
|เหรัญญิก = ปัทมาภรณ์ แสงดี
|นายทะเบียน = อภิวัฒน์ อากาศฤกษ์
|ผู้ก่อตั้ง = [[สุภดิช อากาศฤกษ์]]
|สี = Blue , Red , White
|สำนักงานใหญ่ = 199 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
|เว็บไซต์ = https://www.nep.or.th
|}}
|วัตถุประสงค์ = (๑) [https://www.nep.or.th พรรคเศรษฐกิจใหม่] ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข <br> (๒) พรรคเศรษฐกิจใหม่ จะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยในกิจกรรมการเมือง และบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน <br> (๓) พรรคเศรษฐกิจใหม่ จะส่งเสริมและพัฒนาให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี}}
 
'''[https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่]''' ({{lang-en|New Economics Party}}, ชื่อย่อ: ศม., ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: NEP) พรรคการเมืองของไทยที่ได้ยื่นจดจองชื่อพรรคต่อ [[คณะกรรมการการเลือกตั้ง]] หรือ กกต. เป็นลำดับที่ 10/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนาย [[สุภดิช อากาศฤกษ์]] เป็นผู้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งพรรค <ref> https://www.thaipost.net/main/detail/21448 </ref>
 
[https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่]เป็นพรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่ม นักเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รุ่น133 เตรียมอุดมศึกษารุ่น 46 และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น2529
 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ออกหนังสือรับจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองให้กับ[https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่] เพื่อให้ทางพรรคดำเนินการประชุมพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคและดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคภายใน 180 วัน
 
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 [https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่]ได้เตรียมจัดการประชุมจัดตั้งพรรคเป็นครั้งแรกเพื่อเลือก หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคที่ห้องไฮเดรนเยียร์ โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า นายสุภดิช อากาศฤกษ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก
 
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าที่ประชุม กกต. มีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียนจัดตั้ง [https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่] พร้อมกับพรรคการเมืองอีก 3 พรรคคือ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชานิยม และ พรรคไทยรุ่งเรือง
 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 [https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่] ได้ถูกประกาศไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 24/2561 ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/003/T_0139.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่] </ref>
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่]ได้เตรียมเปิดรับสมัครสมาชิกพรรค
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นาย[[มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ|มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์]] อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตผู้อำนวยการ อสมท. และอดีตผู้บริหารใหญ่โตโยต้า ผู้ที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานในการบริหารเศรษกิจระดับประเทศ และต่างประเทศ ได้แถลงการณ์ เข้าร่วมดำเนินการทางการเมืองกับ [https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่] โดยตั้งใจจะวางแผนยุทธศาสตร์ด้วย[https://www.nep.or.th/ ระบบเศรษฐกิจใหม่] นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ได้รับคำเชิญจากนายสุภดิช อากาศฤกษ์ หัวหน้าพรรค และเป็นตระกูล"อากาศฤกษ์" ที่จะมาสานต่อแนวคิดเรื่องการป้องกันการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ของนายสุธี อากาศฤกษ์ อดีตเปาบุ้นจิ้นเมืองไทย อดีดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตเลขาธิการ ปปป. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตในวงราชการ)ในขณะนั้น <ref>https://www.prachachat.net/politics/news-250051</ref>
 
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ได้ยื่นใบลาออกจากหัวหน้าพรรค เป็นผลทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งชุดหมดวาระ [https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่]จึงจัดให้มีการประชุมวิสามัญ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และ กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยนาย[https://www.nep.or.th/ มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์] ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรค และที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอชื่อนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ เป็นว่าที่ นายกรัฐมนตรี ในนาม[https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่] เพียงคนเดียว ในการเลือกตั้งที่จะมีในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ประกาศว่า จะเสนอตัวเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรี ในนามพรรคเศรษฐกิจใหม่ เพียงคนเดียว จะเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ และจะมีอิสระในการวางแผนยุทธศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจใหม่ เพื่อการเลือกตั้ง ในต้นปี 2562 โดยเป็นพรรคอิสระไม่ได้ขึ้นกับพรรคการเมืองใดๆ
 
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ได้ยื่นใบลาออกจากหัวหน้าพรรค เป็นผลทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งชุดหมดวาระ [https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่]จึงจัดให้มีการประชุมวิสามัญ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และ กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยนาย[https://www.nep.or.th/ มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์] ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรค และที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอชื่อนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ เป็นว่าที่ นายกรัฐมนตรี ในนาม[https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่] เพียงคนเดียว ในการเลือกตั้งที่จะมีในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
 
== คณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ ==
{| class="wikitable"
|-
! ลำดับ !! ชื่อ !! ตำแหน่ง
|-
| 1
| มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
| หัวหน้าพรรค
|-
| 2
|[[สุภดิช อากาศฤกษ์]]
| รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1
|-
| 3
| นิยม วิวรรธนดิษฐกุล
| รองหัวหน้าพรรค คนที่ 2
|-
| 4
| เนติภูมิ ริยาพันธ์
| รองหัวหน้าพรรค คนที่ 3
|-
| 5
| ภาสกร เงินเจริญกุล
| เลขาธิการพรรค
|-
| 6
| องอาจ วนามากสมบัติ
| รองเลขาธิการพรรค
|-
| 7
| ปัทมาภรณ์ แสงดี
| เหรัญญิกพรรค
|-
| 8
| อภิวัฒน์ อากาศฤกษ์
| นายทะเบียน
|-
| 9
| ประพันธ์ เอี่ยมศิริ
| โฆษกพรรค
|-
| 10
| บุญเลิศ เหลียงกอบกิจ
| กรรมการบริหารพรรค
|-
|}
 
== อ้างอิง ==
<br />
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* https://www.nep.or.th
* {{Facebook|mingkwansangsuwan9/}}
*https://www.nep.or.th
*
 
[[หมวดหมู่:พรรคการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2561]]
[[หมวดหมู่:พรรคเศรษฐกิจใหม่| ]]