ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ สนิทวงศ์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
หม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ สนิทวงศ์ กราบบังคมทูลลาออกจากราชการ พร้อมกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2433 เพื่อประกอบกิจการส่วนตัวร่วมกับพระบิดา เป็นผู้ได้รับสัมปทานขุดคลองฝั่งตะวันออกของ[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] ทางตอนเหนือของพระนคร จากตำบลบ้านใหม่ วัดเทียนถวาย ปทุมธานี ไปถึงนครนายก ในนาม[[บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม]] คลองนี้ได้รับพระราชทานนามว่า "คลองรังสิตประยุรศักดิ์" หรือ "[[คลองรังสิต]]" <ref>[http://www.snidvongs.net/index.php?c_id=0&ct_id=9969&type=customize สายสกุลสนิทวงศ์]</ref>
 
หม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ สนิทวงศ์ ป่วยเป็นโรคไตพิการเรื้อรัง ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2469 อายุ 62 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานหลวง[[วัดเทพศิรินทราวาส]] เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2470<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/631.PDF พระราชทานเพลิงศพ], เล่ม ๔๔, ตอน ง, ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐, หน้า ๖๓๑</ref>
 
''สุวพันธุ์'' คือชื่อที่รับพระราชทาน<ref>ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ''คนดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก เล่ม 1''. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ชมรมดำรงวิทยา, 2526. ISBN 9789749557006</ref> ชื่อ ''สุวพรรณ'' นั้นท่านเปลี่ยนเองในปลายอายุของท่าน<ref>พบได้จาก "เข็มกลัดสุวพรรณ" ที่ท่านแจกญาติมิตรในช่วงปลายอายุ</ref> ''สนิทวงศ์'' ในอักษรโรมัน สะกดว่า Sanidvongs<ref>[http://www.snidvongs.net/index.php?c_id=0&ct_id=8784&type=customize ลายพระราชหัตถเลขาฯ พระราชทานนามสกุล]</ref> ส่วนชาวต่างชาติเรียกท่านว่า ดอกเตอร์ใหญ่ (Dr. Yai)<ref>หนังสือ The rice of siam พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ</ref>
417,867

การแก้ไข