ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางเชื่อมผืนป่า"

ยังไม่จัดหมวดหมู่และไม่มีอ้างอิง
(หน้าใหม่: '''ทางเชื่อมผืนป่า''' หรือ '''แนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่า''' คือบริ...)
 
(ยังไม่จัดหมวดหมู่และไม่มีอ้างอิง)
{{เก็บกวาด}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ทางเชื่อมผืนป่า''' หรือ '''แนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่า''' คือบริเวณ[[แหล่งที่อยู่]]สำหรับสัตว์ป่าประเภทหนึ่ง ซึ่งเชื่อมประชากรสัตว์ป่าที่เคยถูกแยกออกจากกันเนื่องจากกิจกรรมหรือโครงสร้างที่ทำโดยมนุษย์ (เช่น ถนน การตัดไม้ทำลายป่า หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ) เข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง ทำให้สัตว์แต่ละตัวสามารถเคลื่อนย้ายผ่านกลุ่มประชากรได้ ลดโอกาสการผสมพันธุ์ในสายเลือด และลดโอกาสการเกิดความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มประชากรสัตว์ที่ถูกแยกออกจากกันทางกายภาพ นอกจากนี้ยังอาจช่วยฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ที่ลดลงจากเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ไฟป่า หรือโรคระบาด คืนมาเป็นปกติได้
{{โครง}}
ผู้ใช้นิรนาม