ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{เพิ่มอ้างอิง}}
 
'''มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ''' ({{lang-en|Quantitative Easing}}) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “'''QE'''” เป็นหนึ่งในวิธีการของนโยบายการเงินแบบพิเศษที่มีเป้าหมายไม่ต่างกับนโยบายการเงินแบบปกติ คือ เพื่อรักษาเสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ ทั้งในแง่เสถียรภาพด้านการเงินและการกระตุ้นด้านอุปสงค์เพื่อให้เกิดการจ้างงานและให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวได้
 
ผู้ใช้นิรนาม