ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 แห่งนอร์เวย์"

|2= 2. [[สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 แห่งนอร์เวย์]]
|3= 3. [[ม็อดแห่งเวลส์ สมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์|เจ้าหญิงม็อดแห่งเวลส์]]
|4= 4. [[สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แห่งเดนมาร์ก|พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แห่งเดนมาร์ก]]
|5= 5. [[หลุยส์แห่งสวีเดน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงหลุยส์แห่งสวีเดน]]
|6= 6. [[พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร]]
|9= 9. [[หลุยส์แห่งเฮสส์-คาสเซิล สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงหลุยส์แห่งเฮสส์-คาสเซิล]]
|10= 10. [[พระเจ้าคาร์ลที่ 15 แห่งสวีเดน]]
|11= 11. [[หลุยส์ลูอีสแห่งเนเธอร์แลนด์ สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดนและนอร์เวย์|เจ้าหญิงหลุยส์ลูอีสแห่งเนเธอร์แลนด์]]
|12= 12. [[เจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี|เจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธา]]
|13= 13. [[สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร]]
|21= 21. [[โจเซฟีนแห่งเลาทช์เทนเบิร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน|โจเซฟีนแห่งเลาทช์เทนเบิร์ก]]
|22= 22. [[เจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเนเธอร์แลนด์]]
|23= 23. [[เจ้าหญิงลูอีเซอแห่งปรัสเซีย (1808-1870)|เจ้าหญิงลูอีเซอแห่งปรัสเซีย]]
|23= 23. [[เจ้าหญิงหลุยส์แห่งปรัสเซีย]]
|24= 24. [[เออร์เนสที่แอนสท์ที่ 1 ดยุกแห่งแซ็กซ์ซัคเซิน-โคบูร์กและก็อตธาบวร์คและโกทา]]
|25= 25. [[เจ้าหญิงหลุยส์แห่งแซ็กซ์-ก็อตธา-อัลเทนเบิร์ก]]
|26= 26. [[เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งเคนต์และสตราทเอิร์นเคนต์และสแตรธเอิร์น]]
|27= 27. [[เจ้าหญิงวิกตอเรียแซ็กซ์แห่งซัคเซิน-โคบูร์กบวร์ค-ซาอัลเฟล์ดลเฟลด์]]
|28= 28. [[ฟรีดิช วิลเฮล์ม ดยุกแห่งชเลสวิก-ฮอลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-กลึคส์บูร์ก]] (= 16)
|29= 29. [[เจ้าหญิงหลุยส์ คารอลีนแห่งเฮสส์-คาสเซิล]] (= 17)
35,555

การแก้ไข