ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์"

| width="60" |<span style="color:#FFFFFF">ปี</span>|| width="220" |<span style="color:#FFFFFF">ผู้ดำรงตำแหน่ง</span>|| width="140" |<span style="color:#FFFFFF">จังหวัด</span>|| width="160" |<span style="color:#FFFFFF">ตำแหน่งในการประกวด</span>|| width="260" |<span style="color:#FFFFFF">รางวัลพิเศษ</span>
|-
|{{flagicon|Philippines}} 20192018
|นิค โนลเท
|[[กรุงเทพมหานคร]]
ผู้ใช้นิรนาม